This is an old revision of the document!


Curs 05

  • Suport curs
    • TODO

Demo-uri

Pentru parcurgerea demo-urilor, folosim arhiva aferentă. Demo-urile rulează pe Windows. Descărcăm arhiva folosind comanda

wget http://elf.cs.pub.ro/iocla/res/cursuri/curs-05-demo.zip

și apoi decomprimăm arhiva

unzip curs-05-demo.zip

și accesăm directorul rezultat în urma decomprimării

cd curs-05-demo/

Acum putem parcurge secțiunile cu demo-uri de mai jos.

Demo 1

TODO

Demo 2

TODO

iocla/cursuri/curs-05.1475067785.txt.gz · Last modified: 2016/09/30 18:31 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0