Capitol 07: Dezvoltarea în limbaj de asamblare pe x86

  • Suport curs
    • Sivarama P. Dandamudi: Introduction to Assembly Language Programming
      • Chapter 5: Procedures and the Stack
      • Chapter 17: High-Level Language Interface

Demo-uri

Demo-uri de tip tutorial

Demo-uri cu asamblor/compilator

Pentru parcurgerea demo-urilor, folosim arhiva aferentă pentru pe Linux. Descărcăm arhiva folosind comanda

wget http://elf.cs.pub.ro/asm/res/cursuri/capitol-07/capitol-07-demo.zip

și apoi decomprimăm arhiva

unzip capitol-07-demo.zip

și accesăm directorul rezultat în urma decomprimării

cd capitol-07-demo/

Rulați binarele indicate în carte/slide-uri și examinați codul.

Demo-uri asociate cărtii lui Dandamudi (Linux)

Pentru parcurgerea demo-urilor, folosim arhiva aferentă pentru pe Linux. Descărcăm arhiva folosind comanda

wget http://elf.cs.pub.ro/asm/res/cursuri/capitol-07/capitol-07-demo.dandamudi.zip

și apoi decomprimăm arhiva

unzip capitol-07-demo.dandamudi.zip

și accesăm directorul rezultat în urma decomprimării

cd capitol-07-demo
cd asm_ch5
make
...

Rulați binarele indicate în carte/slide-uri și examinați codul.

iocla/cursuri/capitol-07.txt · Last modified: 2017/12/05 12:34 by dragos.niculescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0