Testarea modulelor

1. Folosind acest tutorial cream modulul Verilog hello-world.v pentru care vom face simularea.

2. Mutam din modul Implementare in modul Simulare

3. Cream fisierul de simulare

a. Tipul de fisier pentru simulare este: Verilog Test Fixture

b. Selectam modulul pentru care vrem sa cream simularea

c. Dupa crearea fisierului de simulare ierarhia de fisiere va arata astfel:

4. Completarea fisierului de simulare

5. Pornirea simularii:

ISIm Simulator → Simulate Behavioral Model

ISIm Simulator se va deschide intr-o alta fereastra unde putem vedea rezultatele simularii:

cn1/tutoriale/simulare-ise.txt · Last modified: 2021/03/13 15:59 by cristina.buciu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0