Gestionare proiect în Xilinx ISE

Crearea unui proiect în Xilinx ISE

  • Din meniul File selectați opțiunea New Project….

  • Introduceți numele proiectului și locația acestuia și selectați HDL pentru tipul proiectului.

  • Selectați Family Spartan6, Device XC6SLX16, Package CSG324 în setările proiectului pentru placa de dezvoltare folosită în laborator. Celelate opțiuni ale proiectului trebuie lasate la valorile predefinite.

  • În ferestra următoare este prezentat un sumar al proiectului care va fi generat. Apasați Finish pentru a crea proiectul.

  • Inițial, proiectul creat nu conține nici un fișier sursă.

Adăugarea unui modul Verilog

  • Din meniul Project selectați opțiunea New Source….

  • Introduceți numele fișierului și selectați Verilog Module pentru tipul acestuia.

  • Puteți introduce porturi de intrare/ieșire pentru modulul creat. Acestea nu sunt obligatorii, putand fi ușor modificate în cod.

  • În fereastra următoare este prezentat un sumar al modulului care va fi generat. Apăsați Finish pentru a crea modulul.

  • Inițial, fișierul creat conține numai declarația modulului.

cn1/tutoriale/project-ise.txt · Last modified: 2020/03/05 23:03 by george_mircea.grosu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0