Configurare Docker - Xilinx ISE

1. Instalare Docker Desktop

 1. Creați-vă un Docker ID.
 2. Descărcați și instalați Docker Desktop.
 3. Conectați-vă cu ID-ul creat.

2. Instalare X-server

 1. Descărcați XServer.
 2. Instalați X-server folosind opțiunile implicite.

3. Descărcare imagine Docker

 1. Verificați denumirea imaginii pe repository-ul materiei: tag_name
 2. Descărcați imaginea rulând în Powershell comanda:
  • docker pull gitlab.cs.pub.ro:5050/calculatoare-numerice/cn1-public/ca-labs-ise-slim:1.0.0

4. Creare container Docker

 1. Verificați că Docker Desktop folosește container-e de tip Linux.
  • Click dreapta pe pictograma Docker Desktop. (Tray Icon)
  • Selectați Switch to Linux containers…, dacă există. Schimbare tip container
 2. Creați un nou container folosind imaginea descărcată prin executarea comenzii:
  • docker create -it --name cn1 gitlab.cs.pub.ro:5050/calculatoare-numerice/cn1-public/ca-labs-ise-slim:1.0.0
Mergi la "Rulare Xilinx ISE în Docker"

cn1/tutoriale/docker/install.txt · Last modified: 2022/03/24 08:47 by george_mircea.grosu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0