Debugging folosind Xilinx ISE

 • Tutorialul își propune depanarea unui modul folosind uneltele de debugging puse la dispoziție de simulatorul integrat în Xilinx ISE. Scopul modului este să implementeze un sumator cu propagare a transportului (ripple carry). O implementare Verilog a acestuia, care conține 2 greșeli, este prezentată în figura următoare.

 • Modulul de test folosit pentru simulare este următorul.

 • Simularea inițială a modului poate fi observată în figura următoare. Se observă că semnalul sum conține valori nedefinite (X) pe toată durata de simulare a modulului.

 • Pentru a ne ușura analiza semnalelor vom schimba modul în care aceastea sunt afișate. Apăsând click-dreapta pe un semnal vom alege ca acesta să fie afișat ca un număr în baza 10, fără semn.

 • După ce schimbăm toate semnalele, diagrama va arăta în felul următor.

 • Putem expanda un semnal pe mai multi biți pentru a inspecta toți biții acestuia.

 • Se poate observa că doar bitul 7 din sum este nedefinit.

 • Putem vedea variabilele interne unui modul dacă selectăm selectăm instanța acestuia din lista de instanțe. În cadrul ierarhiei, modulul nostru se află imediat sub modulul test_adder, iar instanța acestuia se numește uut (unit under test).

 • Putem deschide codul sursă al unei instanțe în simulator făcând dublu-click pe aceasta.

 • În cadrul editorului de cod putem activa un breakpoint la linia curentă folosind tasta F9 sau făcând click pe porțiunea gri din dreapta numărului liniei.

 • În continuare vom activa 2 breakpoint-uri, la liniile 35 și 37, pentru a putea inspecta starea variabilelor în fiecare iterație și la sfârșitul ciclului.

 • Repornim simularea folosind butonul Restart.

 • Se poate observa că la începutul simulării toate variabilele modulului uut sunt nedefinite(x inseamna nedefinit), lucru normal deoarece simularea nu a început încă .

 • Folosim butonul Run All pentru a porni simularea.

 • Simularea se va opri la orice breakpoint întâlnit. În cazul nostrul, primul breakpoint întâlnit este cel de la linia 35, iar simularea se va opri înainte de a executa instrucțiunea de la linia 35. În acest moment al simulării putem vedea că ambele intrări ale modului au valoarea 0, contorul ciclului are valoarea 0 (ne aflăm în prima iterație), iar ieșirile sunt încă nedefinite, deoarece încă nu le-am atribuit nici o valoare.

 • Vom rula simularea în continuare folosind butonul Run All. Simularea se va opri din nou la breakpoint-ul de la linia 35, însa în momentul acesta ne aflăm în a doua iterație a ciclului. Putem vedea lucrul acesta inspectând valoarea contorului, care este 1 (prima valoare a contorului a fost 0). În această iterație vedem că primul bit al lui sum a fost setat la valoarea 0.

 • Rulăm în continuare simularea, folosind butonul Run All, până când execuția ciclului se termină și ajungem la breakpoint-ul de la linia 37. În acest moment, pentru o implementare corectă, suma celor două intrări ar trebui să fie calculată complet. Observăm însă că cel mai semnificativ bit al lui sum a rămas nedefinit. Înseamnă că ciclul nostru s-a terminat prea repede. Inspectând condiția de oprire, vedem că ieșirea din ciclu se face când i devine 7. Iterația corespunzătoare lui i == 7 nu se execută, ceea ce explică de ce bitul 7 din sum este nedefinit.

 • Modificăm codul corectând cu condiția corectă: i < 8.

 • După ce am modificat codul modulului este necesar să recompilăm simularea pentru a vedeam efectele schimbării. Folosim butonul Re-launch pentru a recompila și rerula simularea.

 • Eliminăm breakpoint-urile făcând click pe ele sau folosind tasta F9 pentru a putea rula ușor simularea până la capăt cu butonul Run All. La o primă vedere, din fereastra de variabile, rezultatul pare a fi corect, semnalele nedefinite au dispărut, iar suma pare a fi calculată corect.

 • Inspectarea digramei de semnale, însă, arată că suma dintre 10 și 40 este 39.

 • Adăugăm din nou breakpoint-urile anterioare și reluăm simularea de la început cu butonul Restart.

 • Rulăm simularea până ajungem în prima iterație a celei de-a doua pereche de numere adunate. Recunoaștem această stare după valorile 00101000 și 00001010 prezente la intrarile a și b și valoarea 0 a controului i. Valoarea sumei, 00000000, este rămasă de la adunarea anterioară.

 • În a doua iterație vedem că suma calculată în prima iterație pentru cel mai puțin semnificativ bit al lui sum este 1. Din datele de intrare: a[0] == 0, b[0] == 0 și c_in == 0 am deduce că această sumă ar trebui să fie 0. Inspectând expresia pentru calcul sumei, observăm că rezultatul pentru toți biții lui sum se calculează cu b[1].

 • Modificăm codul, corectând cu expresia corectă a sumei în funcție de b[i].

 • Dezactivăm breakpoint-urile, recompilăm simularea și inspectăm din nou diagrama de semnale. Cu modificările făcute, circuitul pare să funcționeze corect (cel puțin pentru cele 4 cazuri testate).

 • În continuare, pentru a ne asigura de funcționarea corectă a modului, acesta trebuie testat folosind mai multe combinații pentru variabilele de intrare (în special cazuri limită). La descoperirea unei erori în output, vom relua procesul de debugging, pentru a găsi și corecta bug-ul.
cn1/resurse/debug.txt · Last modified: 2020/02/29 13:51 by bogdan.firuti
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0