Reguli generale și notare

Notare

 • 5p examen
  • 3p partea I (teorie)
  • 2p partea II (problema)
 • 5p parcurs
  • 1p activitate laborator (nu simpla prezență)
  • 2p teste in timpul semestrului(pe moodle)
  • 2p colocviu

Teste

 • structura teste:
  • 1 parte test grila pe moodle (70% din punctajul pe test)
  • 2 parti test practic pe moodle (2 x 15% din punctajul pe test)
  • Test 1 - 1p
   • continut: laboratoarele 1,2,3
   • data: 11.aprilie.2022 ora 18 pe teams
  • Test 2 - 1p
   • continut: laboratoarele 4,5,6
   • data: 9.mai.2022 ora 18 pe teams

Condiții de intrare în examen

 • Minim 50% din punctaj pe parcurs (activitate laborator și colocviu)

Condiții pentru promovarea materiei

 • Minim 50% din punctajul examenului
 • Minim 50% din punctaj pe parcurs

Refacerea materiei

 • Studenții care refac materia pot alege să păstreze punctajul de laborator din anul precedent
 • Excepție fac studenții care refac materia ca urmare a unei tentative de copiere

Regulament laborator

 • În cadrul fiecărui laborator se acordă note pe activitate, nu pe prezență
 • Recuperarea laboratoarelor se poate face doar în aceeași săptămană, cu acordul asistentului
 • Mutarea de la un laborator la altul se poate face până în săptămana a 3-a și se face doar cu acordul ambilor asistenți
 • Numărul maxim de studenți la un laborator este 16. De aceea este recomandat ca, atunci când recuperați un laborator sau vă mutați de la un laborator la altul, să intrebați asistenții
 • Într-o echipă pot fi maxim 2 studenți
 • Este puternic recomandată citirea laboratorului înainte de a veni la ore

Regulament colocviu laborator

 • Copierea sau tentativele de copiere duc la anularea punctajului pe laborator și repetarea materiei
 • Colocviu va fi susținut integral pe moodle
 • Colocviu va consta în 3 părți, fiecărei părți fiindu-i asociat un test separat pe moodle
 • Data: 30 mai 2022 18:00 pe teams
 • Continut: laboratoarele 1-9
  • Test teoretic
   • Conținut: 12-13 întrebări grilă cu un singur răspuns corect din materia de laborator.
   • Durata: TBD
   • Punctaj: 1.4 puncte (70% din nota pe colocviu)
  • Test practic
   • Testul practic va avea 2 părți
   • Test practic partea I
    • Conținut: TBD
    • Durata: TBD
    • Punctaj: 0.3 puncte (15 % din nota pe colocviu)
   • Test practic partea II
    • Conținut: TBD
    • Durata: TBD
    • Punctaj: 0.3 puncte (15 % din nota pe colocviu)
cn1/regulament.txt · Last modified: 2022/05/20 19:12 by cristina.buciu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0