Laboratorul 04 - Automate cu stări

Introducere

Un automat finit (Finite State Automaton, sau FSM) este, un model de calculabilitate, folosit pentru proiectarea diverselor programe sau circuite secvenţiale. Altfel spus, automatele cu stari finite ne ajuta sa modelam execution flow-uri, lucru necesar in diverse domenii cum ar fi matematica, inteligenta artificiala, jocuri sau analiza lingvistica (*cough* *cough* A-ul din “LFA” in anul 3).

Un FSM modeleaza o masina ipotetica avand un numar finit de stari. Trasatura fundamentala a acestei masini este ca numai una din aceste stari poate fi activa in oricare moment de timp. Asta inseamna ca pentru a putea executa toate actiunile pentru care a fost proiectata, aceasta trebuie sa isi schimbe starea activa (sau curenta) in functie de niste conditii prestabilite. Vom parcurge în acest laborator o modalitate de reprezentare a stărilor şi tranziţiilor automatelor.

Automatele finite, pe lângă faptul că au stări şi tranziţii, pot primi intrări şi pot da la ieşire diverse informaţii, ceea ce le dă şi utilitatea. Din punctul de vedere al condiţiilor în care automatele dau informaţii la output, ele sunt împărţite în două mari categorii generale.

1. Mealy vs. Moore

La automatele Mealy, ieşirea depinde de starea curentă şi de input-ul curent. O diagramă simplă pentru un automat Mealy este prezentată mai jos. Observaţi pe fiecare arc (= tranziţie) input-urile şi output-urile pe care automatul le dă după tranziţie. De exemplu, tranziţia A -> B se poate citi astfel: "Din A, cu input-ul 0, trec în B şi scot la ieşire 0".

La automatele Moore, pe de altă parte, output-ul este determinat exclusiv de starea în care se află. Mai jos găsiţi o diagramă pentru un automat Moore simplu. Observaţi input-urile care determină tranziţiile şi output-urile corespunzătoare fiecărei stări, care sunt independente de valorile de intrare.

Automatele pot fi construite atât în forma Mealy, cât şi Moore. În laborator vom lucra cu varianta Moore, pentru că este mai uşor de reprezentat.

2. Reprezentarea automatelor

Pentru a implementa şi programa un automat finit, avem nevoie de o metodă de memorare a stării automatului într-un moment de timp oarecare, deci de o metodă de codificare.

Cele mai folosite metode de codificare a stărilor unui automat sunt:

 • Numărare efectivă, în binar: de exemplu, la o codificare pe 4 biţi, se numără stările de la 0000, 0001, 0010, … 1111
 • Codul Gray, în care codificarea stărilor consecutive diferă doar printr-un singur bit: 0000, 0001, 0011, 0010 …
 • Codul “one-hot”, în care avem nevoie de atâţia biţi câte stări există. În starea i, toţi biţii sunt 0, mai puţin bitul i, care e pe 1 (hot): 0010 = automatul se află în starea 2 (din cele 4 posibile)
 • Codul “one-cold”, asemănător cu cel de mai sus, numai că valorile sunt inversate: 1101 = automatul se află în starea 2 din cele 4 posibile.

In cadrul acestui laborator vom recomanda folosirea codificarii prin numarare efectiva a starilor, deoarece aceasta este cea mai usor accesibila alternativa.

3. Un automat complet

Să implementăm automatul din figură:

Observăm că:

 • avem multiple ieşiri
 • automatul are 5 stări, deci avem nevoie de o codificare pe 3 biţi, şi totuşi rămân coduri nefolosite; vom introduce 3 stări false pentru a completa codificarea (nu este absolut necesar, dar este considerat good-practice)

De regula, pentru a ne asigura ca automatul nostru este complet si corect, avem nevoie de cateva lucruri in vedere atunci cand il construim:

 • Definirea starilor
 • Definirea tranzitiilor (este foarte important ca tranzitiile sa fie toate definite si testate, inainte de implementarea propriu zisa a FSM-ului)
 • Definirea intrarilor
 • Definirea iesirilor

Pașii pentru realizarea unui FSM in Verilog

Codificarea stărilor

 • Definim stările necesare automatului pe numarul minim de biți (eg. 6 stări au nevoie de minim 3 biți)
 • În general este recomandat să avem o stare inițială în care să se facă inițializarea automatului. Logica automatului va continua din această stare.

Este recomandat sa aveți nume sugestive pentru stările automatului. Spre exemplu o stare STATE_ABCA este starea în care automatul a citit la intrare sirul ABCA.

localparam STATE_Initial = 3’d0 ,
      STATE_1 = 3’d1 ,
      STATE_2 = 3’d2 ,
      STATE_3 = 3’d3 ,
      STATE_4 = 3’d4 ,
      STATE_5_PlaceHolder = 3’d5 ,
      STATE_6_PlaceHolder = 3’d6 ,
      STATE_7_PlaceHolder = 3’d7;

Precizarea comportamentului ieșirilor

 • În funcție de stări și intrări, precizăm valorile ce trebuie să apară la ieșirea automatului.
 • Putem avea atât ieșiri pe un bit, cât și pe mai multi biți, în funcție de cerințele automatului.
output wire Output1 ,
output wire Output2 ,
output reg [2:0] Status
 
// ieșiri pe 1 bit
assign Output1 = ( CurrentState == STATE_1 ) | ( CurrentState == STATE_2 );
assign Output2 = ( CurrentState == STATE_2 );
 
// ieșiri pe mai multi biți
always@ ( * ) begin
 Status = 3’b000 ;
 case ( CurrentState )
 STATE_2 : begin
  Status = 3’b010 ;
 end
 STATE_3 : begin
  Status = 3’b011 ;
 end
 endcase
end

Logica secvențială de tranziție după ceas

 • starea se va modifica doar pe frontul pozitiv al impulsului de ceas.
 • NextState este determinat de logica combinaționala a automatului. Rolul acestui block always este strict de a realiza tranziția după ceas.
always@ ( posedge Clock ) begin
 if ( Reset ) 
  CurrentState <= STATE_Initial ;
 else 
  CurrentState <= NextState ;
end

Logica de schimbare a stărilor

 • aici implementăm algoritmul/logica de tranziție a automatului.
 • tranzițiile între stări se fac în funcție de starea curentă și de intrări.
always@ ( * ) begin
 NextState = CurrentState ;
 
 case ( CurrentState )
 STATE_Initial : begin
  NextState = STATE_1 ;
  end
 STATE_1 : begin
  if (A & B) 
   NextState = STATE_2 ;
 end
 STATE_2 : begin
  if (A) 
   NextState = STATE_3 ;
 end
 STATE_3 : begin
  if (!A & B) 
   NextState = STATE_Initial ;
  else 
   if (A & !B) 
    NextState = STATE_4 ;
 end
 STATE_4 : begin 
 end
 //Stări pentru tratarea erorilor
 //Dacă automatul ajunge în aceste stări se va reseta.
 STATE_5_PlaceHolder : begin
  NextState = STATE_Initial ;
 end
 STATE_6_PlaceHolder : begin
  NextState = STATE_Initial ;
 end
 STATE_7_PlaceHolder : begin
  NextState = STATE_Initial ;
 end
 endcase
end

Prin asamblarea pașilor de mai sus obținem un schelet de cod minimal pentru un FSM

Prin asamblarea pașilor de mai sus obținem un schelet de cod minimal pentru un FSM

module BasicFsm (
  // ------------------------------------------------------------
  // Ieșiri
  // ------------------------------------------------------------
  output wire Output1 ,
  output wire Output2 ,
  output reg [2:0] Status
  // ------------------------------------------------------------
  // Intrări
  // ------------------------------------------------------------
  input wire Clock ,
  input wire Reset ,
  input wire A ,
  input wire B ,
  // ------------------------------------------------------------
  );
 
  // --------------------------------------------------------------------
  // Codificarea stărilor
  // --------------------------------------------------------------------
  localparam STATE_Initial = 3’d0 ,
  STATE_1 = 3’d1 ,
  STATE_2 = 3’d2 ,
  STATE_3 = 3’d3 ,
  STATE_4 = 3’d4 ,
  STATE_5_PlaceHolder = 3’d5 ,
  STATE_6_PlaceHolder = 3’d6 ,
  STATE_7_PlaceHolder = 3’d7;
  // --------------------------------------------------------------------
 
 
  // --------------------------------------------------------------------
  // Regiștri pentru memorarea stărilor
  // --------------------------------------------------------------------
  reg [2:0] CurrentState ;
  reg [2:0] NextState ;
  // --------------------------------------------------------------------
 
  // --------------------------------------------------------------------
  // Ieșiri
  // --------------------------------------------------------------------
  // ieșiri pe 1 bit
  assign Output1 = ( CurrentState == STATE_1 ) | ( CurrentState == STATE_2 );
  assign Output2 = ( CurrentState == STATE_2 );
 
  // ieșiri pe mai mulți biți (aici doar Status)
  always@ ( * ) begin
    Status = 3’b000 ;
    case ( CurrentState )
      STATE_2 : begin
        Status = 3’b010 ;
      end
      STATE_3 : begin
        Status = 3’b011 ;
      end
    endcase
  end
  // --------------------------------------------------------------------
 
  // --------------------------------------------------------------------
  // Tranziție sincrona: bloc always@(posedge Clock) 
  // --------------------------------------------------------------------
  always@ ( posedge Clock ) begin
    if ( Reset ) begin
      CurrentState <= STATE_Initial ;
    else begin
      CurrentState <= NextState ;
    end
  end
  // --------------------------------------------------------------------
 
 
  // --------------------------------------------------------------------
  // Tranziție condiționată: bloc always@ ( * ) 
  // --------------------------------------------------------------------
  always@ ( * ) begin
    NextState = CurrentState ;
 
    case ( CurrentState ) begin
      STATE_Initial : begin
        NextState = STATE_1 ;
      end
      STATE_1 : begin
        if (A & B) begin 
          NextState = STATE_2 ;
        end
      end
      STATE_2 : begin
        if (A) begin
          NextState = STATE_3 ;
        end
      end
      STATE_3 : begin
        if (!A & B) begin 
          NextState = STATE_Initial ;
        end
        else begin 
          if (A & !B) begin 
            NextState = STATE_4 ;
          end
        end
      end
      STATE_4 : begin
        // ----------------------------------------------------------------------------
        //In mod normal ar trebui ca aici sa existe macar o tranzitie inapoi in STATE_4
        //sau in STATE_INITIAL
        //dar am lasat gol pentru a reflecta diagrama pe care o modelam
        //!!!BAD EXAMPLE!!! Asigurati-va ca exista tranzitii din fiecare stare
        // ----------------------------------------------------------------------------
      end
      //Stări pentru tratarea erorilor
      //Dacă automatul ajunge în aceste stări se va reseta.
      STATE_5_PlaceHolder : begin
        NextState = STATE_Initial ;
      end
      STATE_6_PlaceHolder : begin
        NextState = STATE_Initial ;
      end
      STATE_7_PlaceHolder : begin
        NextState = STATE_Initial ;
      end
    endcase
  end
  // --------------------------------------------------------------------
 
endmodule

TL;DR

 • Finite State Automaton, sau FSM, folosit pentru proiectarea diverselor programe sau circuite secvenţiale
 • Au un număr finit de stări, iar în orice moment de timp se pot afla într-una singura din acestea
 • Pot executa tranziții, pot primi intrări și pot da la ieșire informații
 • 2 tipuri: Mealy și Moore
 • Mealy → ieşirea depinde de starea curentă şi de input-ul curent
 • Moore → output-ul este determinat exclusiv de starea în care se află
 • Reprezentarea stărilor → numărare, cod Gray, cod ”one-hot”, cod ”one-cold”

Exerciții

Task 1 (2p + 0.25p + 0.25p) Implementați un modul care să aprindă și se stingă un LED la un anumit interval de timp. Astfel, vom folosi un FSM simplu, cu doar două stări. După simularea cu succes a circuitului, completați fișierul xdc și încărcați soluția pe FPGA.

 • În prima stare, LED-ul va fi stins, se va aștepta un anumit interval de timp (1s), iar apoi trece in starea 2.
 • Starea a doua, în care va petrece același interval de timp, dar aprins.

Urmăriți TODO-urile din schelet!

Task 2 (2.5p + 0.25p + 0.75p) Chiar dacă a trecut Craciunul, acum știm destul de multe pentru a realiza o simplă instalație de pom. Implementați un FSM care să producă următoarea secvență folosind LED-urile. După simularea cu succes a circuitului, completați fișierul xdc și încărcați soluția pe FPGA.

 • “*” înseamnă că LED-ul este aprins;
 • ”-” înseamnă că LED-ul respectiv este stins;
 • T00, T01, …, T14 sunt stările posibile ale LED-urilor;
 • Durata tranziției de la starea Tn la Tn+1 trebuie să fie de o secundă.
    t00 *-*-*-*-
    t01 -*-*-*-*
    t02 *-*-*-*-
    t03 -*-*-*-*
    t04 *------*
    t05 -*----*-
    t06 --*--*--
    t07 ---**---
    t08 --*--*--
    t09 -*----*-
    t10 *------*
    t11 -**-*--*
    t12 *---**-*
    t13 *---*-**
    t14 -**-*--*
    mergi la t00

Hint!
Pentru întârzierea tranziției trebuie să folosiți un timer. Timer-ul este un circuit simplu care numără într-un contor tranzițiile ceasului. Astfel, pentru cronometrare folosiți frecvența ceasului ca să aflați câte tranziții trebuie numărate. Apoi, blocați FSM-ul în starea curentă până când contorul ajunge la valoare dorită.
Pentru simulare, va trebui să micșorați intervalul cronometrat.

Task 3 (2.5p + 0.5p + 1p) Implementați un modul care să simuleze comportamentul unui semafor pentru pietoni controlat prin apăsarea unui buton. După simularea cu succes a circuitului, completați fișierul xdc și încărcați soluția pe FPGA.

 1. În starea inițială sunt aprinse primele 4 LED-uri (simulând culoarea rosie a semaforului).
 2. Când este primit semnalul de la buton, cronometrați un interval de 2 secunde.
 3. După expirarea celor 2 secunde, tranziționați în starea următoare, unde se aprind celelalte 4 LED-uri. Acestea rămân aprinse pentru încă 2 secunde.
 4. La expirarea cuantei de timp alocate pentru culoarea verde, se revine la starea inițială.

Pentru a asigura o funcționare corectă pe un circuit real, trebuie să folosiți în mod normal un debouncer, pe care să îl atașați butonului folosit (vezi secțiunea Switch debouncing din laborator).
Pentru simulare tratați intrările de tip buton ca fiind deja eșantionate, deoarece schimbarea de semnal se produce instantaneu, fara niciun fel de zgomot.

Bonus (3p) Considerăm ADN-ul unei specii ca fiind o succesiune de nucleotide: adenină(A), guanină(G), citozină(C) şi timină(T). Implementați un modul care să identifice exemplarele mutante, care au în succesiunea de nucleotide secvenţa GGTC. Trebuie să creaţi un automat Moore care:

 1. Primeşte la fiecare pas câte o nucleotidă;
 2. Dacă identifică un exemplar mutant, se blochează într-o stare rezervată.

Porturi modul:

 • intrări: clock, reset (pentru posibilitatea introducerii altui ADN) şi cele 4 nucleotide; (pentru nucleotide putem folosi butoane, adică porturi pe un 1 bit)
 • ieșire: mutant (un LED care, dacă este aprins, semnalează detecţia unui mutant).

FSM-ul trebuie să fie capabil să identifice pattern-ul menționat și să trateze corect inclusiv input-urile eronate. (Spre exemplu: “ATCG” este greșit, “AAAAAAA” este greșit, “GGTC” este corect, “ATCGGTC” este corect, “GGGGGTC” este corect, “GGTCA” este corect)

Completați fișierul xdc pentru modulul de detecție al mutanților (Task 4) și încărcați soluția pe FPGA.

 • intrări: un switch pentru resetare şi 4 push-buttons pentru nucleotide;
 • ieșiri: un led care se aprinde cand se detecteaza un mutant.

Resurse

cn1/laboratoare/04.txt · Last modified: 2022/04/04 20:36 by george_mircea.grosu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0