Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so:meta:notare [2019/04/03 15:47]
george.muraru [Teme]
so:meta:notare [2019/12/09 11:10] (current)
darius.mihai [Teme de casă - Corelare punctaj tema 5 cu nota curs]
Line 59: Line 59:
   * Tema 5 - bonus, Linux/​Windows   * Tema 5 - bonus, Linux/​Windows
   * Fiecare temă valoreaza 1p.   * Fiecare temă valoreaza 1p.
-  * În cazul în care temele 2, 3, 4 sau sunt rezolvate pe ambele platforme, fiecare temă este punctată cu maxim 1 punct, punctajele se cumulează și se trunchiază la 1 punct.+  * În cazul în care temele 2, 3 sau sunt rezolvate pe ambele platforme, fiecare temă este punctată cu maxim 1 punct, punctajele se cumulează și se trunchiază la 1 punct.
     * Punctajul trunchiat va fi corelat cu nota de la curs     * Punctajul trunchiat va fi corelat cu nota de la curs
     * Formula de calcul este $trunchiat \times \frac{punctaj\_curs}{5}$,​ unde $0 \le punctaj\_curs \le 5$     * Formula de calcul este $trunchiat \times \frac{punctaj\_curs}{5}$,​ unde $0 \le punctaj\_curs \le 5$
Line 66: Line 66:
       * Dacă un student face 0% din tema 1 pe Linux și 100% din ea pe Windows, va primi 1 punct       * Dacă un student face 0% din tema 1 pe Linux și 100% din ea pe Windows, va primi 1 punct
       * Dacă un student face 80% din tema 1 pe Linux și 80% din ea pe Windows, va primi 1 punct + $0.6 \times \frac{punctaj\_curs}{5}$       * Dacă un student face 80% din tema 1 pe Linux și 80% din ea pe Windows, va primi 1 punct + $0.6 \times \frac{punctaj\_curs}{5}$
 +  * În cazul temei 5, se aplică aceeași formulă ca în exemplul de mai sus, cu mențiunea că întreg punctajul temei se corelează cu nota de la curs.
 +    * Exemplu:
 +      * Dacă un student face 80% din tema 1 pe Linux și 80% din ea pe Windows, va primi $1.6 \times \frac{punctaj\_curs}{5}$ puncte.
   * Pentru upload-ul temelor folosiți [[https://​vmchecker.cs.pub.ro/​ui/​|interfața vmchecker]]   * Pentru upload-ul temelor folosiți [[https://​vmchecker.cs.pub.ro/​ui/​|interfața vmchecker]]
   * Temele au deadline soft și deadline hard:   * Temele au deadline soft și deadline hard:
so/meta/notare.1554295636.txt.gz · Last modified: 2019/04/03 15:47 by george.muraru
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0