Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so:meta:calendar [2019/02/26 14:53]
razvan.crainea [Calendar]
so:meta:calendar [2019/02/26 14:53] (current)
razvan.crainea [Calendar]
Line 16: Line 16:
 Nu se vor ține laboratoare în perioada 20-26 mai 2019. Nu se vor ține laboratoare în perioada 20-26 mai 2019.
  
-Termenul final de [[:​so:​info:​trimitere-teme|trimitere a temelor de casă]] este **22.05.2018 2019, ora 23:55**. Termenul este final. Nu vor fi putea fi trimise teme după această dată. Nu se pot trimite teme pe timpul verii sau pentru sesiuni de restanță/​mărire.+Termenul final de [[:​so:​info:​trimitere-teme|trimitere a temelor de casă]] este **22.05.2019,​ ora 23:55**. Termenul este final. Nu vor fi putea fi trimise teme după această dată. Nu se pot trimite teme pe timpul verii sau pentru sesiuni de restanță/​mărire.
  
 ===== Examen ===== ===== Examen =====
so/meta/calendar.txt · Last modified: 2019/02/26 14:53 by razvan.crainea
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0