Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so:meta:anunturi [2019/08/26 19:15]
razvan.deaconescu
so:meta:anunturi [2019/09/02 01:00] (current)
razvan.deaconescu
Line 1: Line 1:
 ====== Anunțuri ====== ====== Anunțuri ======
 +
 +**1 septembrie 2019**: ​ Al doilea examen de restanță/​refacere de SO în sesiunea septembrie 2019 are loc marți, 3 septembrie 2019, ora 11:00, sala PR001.
 +
 +Informații despre desfășurătorul și conținutul examenului găsiți în [[:​so:​meta:​notare#​restantamarire|secțiunea aferentă din pagina de reguli]]. Să aveți carnetul de student sau un act de identitate cu poză la intrarea în examen.
  
 **26 august 2019**: Primul examen de restanță/​refacere de SO în sesiunea septembrie 2019 are loc mâine, marți, 27 august 2019, ora 08:00, sala PR001. **26 august 2019**: Primul examen de restanță/​refacere de SO în sesiunea septembrie 2019 are loc mâine, marți, 27 august 2019, ora 08:00, sala PR001.
so/meta/anunturi.txt · Last modified: 2019/09/02 01:00 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0