Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so:laboratoare:resurse:vs_tips [2013/03/26 10:49]
larisa.grigore [Setarea parametrilor din linia de comandă]
so:laboratoare:resurse:vs_tips [2013/03/26 10:50] (current)
larisa.grigore
Line 10: Line 10:
   * Din meniu se selectează:​ ''​Tools -> Options''​   * Din meniu se selectează:​ ''​Tools -> Options''​
   * În fereastra care apare se selectează:​ ''​Text Editor -> C/C++ -> General'',​ apoi se bifează opțiunea ''​Line Numbers''​   * În fereastra care apare se selectează:​ ''​Text Editor -> C/C++ -> General'',​ apoi se bifează opțiunea ''​Line Numbers''​
-  <​spoiler|>​{{:​laboratoare:​resurse:​vs_tips_linenum.png|}}</​spoiler>​+{{:so:​laboratoare:​resurse:​vs_tips_linenum.png|}}
   ​   ​
   ​   ​
Line 16: Line 16:
   * Când se lucrează cu mai multe subproiecte ale aceluiași proiect, comanda de rulare (Ctrl+F5 sau F5 pentru debugging) va rula suproiectul activat ca ''​proiect default''​ (implicit primul subproiect). ​   * Când se lucrează cu mai multe subproiecte ale aceluiași proiect, comanda de rulare (Ctrl+F5 sau F5 pentru debugging) va rula suproiectul activat ca ''​proiect default''​ (implicit primul subproiect). ​
   * Pentru a schimba aceată opțiune, din ''​Solution Explorer''​ se selectează subproiectul dorit prin ''​click dreapta'',​ apoi opțiunea ''​Set as StartUp Project''​   * Pentru a schimba aceată opțiune, din ''​Solution Explorer''​ se selectează subproiectul dorit prin ''​click dreapta'',​ apoi opțiunea ''​Set as StartUp Project''​
- <​spoiler|>​{{so:​laboratoare:​resurse:​vs_tips_defprj.png?​650|}}</​spoiler>​+ {{:so:​laboratoare:​resurse:​vs_tips_defprj.png?​650|}}
so/laboratoare/resurse/vs_tips.txt · Last modified: 2013/03/26 10:50 by larisa.grigore
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0