Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so:laboratoare:resurse:threaduri_extra [2015/05/18 19:53]
adrian.stanciu [Introducere]
so:laboratoare:resurse:threaduri_extra [2015/05/18 20:00] (current)
adrian.stanciu [Modificarea dimensiunii și adresei de start a stivei]
Line 127: Line 127:
 Dacă firul a fost creat unificabil stiva nu poate fi eliberată până nu se va termina un apel <​tt>​pthread_join</​tt>​ pentru respectivul fir. Dacă firul a fost creat unificabil stiva nu poate fi eliberată până nu se va termina un apel <​tt>​pthread_join</​tt>​ pentru respectivul fir.
  
-De obicei biblioteca de fire de execuţie alocă ​1M de memorie virtuală pentru fiecare stivă de fir de execuţie.+De obicei biblioteca de fire de execuţie alocă ​2M de memorie virtuală pentru fiecare stivă de fir de execuţie.
  
 Limita minimă pentru dimensiunea unei stive a unui fir de execuţie este PTHREAD_STACK_MIN. Limita minimă pentru dimensiunea unei stive a unui fir de execuţie este PTHREAD_STACK_MIN.
so/laboratoare/resurse/threaduri_extra.txt · Last modified: 2015/05/18 20:00 by adrian.stanciu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0