Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so:laboratoare:resurse:recapitulare [2019/05/27 21:09]
liza_elena.babu
so:laboratoare:resurse:recapitulare [2019/05/27 21:09] (current)
liza_elena.babu
Line 3: Line 3:
 Laboratorul constă în subiecte în stilul celor de la examen, însoțite de mici bucăți de cod complete sau aproape complete pe care le puteți rula pentru a vă convinge. Discuția pe marginea subiectelor cu asistentul sau cu colegii este încurajată. Subiectele sunt suficient de multe încât nu pot fi acoperite într-un singur laborator. Laboratorul constă în subiecte în stilul celor de la examen, însoțite de mici bucăți de cod complete sau aproape complete pe care le puteți rula pentru a vă convinge. Discuția pe marginea subiectelor cu asistentul sau cu colegii este încurajată. Subiectele sunt suficient de multe încât nu pot fi acoperite într-un singur laborator.
 ===== Exerciții ===== ===== Exerciții =====
-Utilizați arhiva {{:​so:​laboratoare:​resurse:​recap.tar.gz| recap.tar.gz}} ​[[http://​elf.cs.pub.ro/​so/​wiki/​_media/​laboratoare/​resurse/​recap.tar.gz | recap.tar.gz]] ​aferentă laboratorului.+Utilizați arhiva {{:​so:​laboratoare:​resurse:​recap.tar.gz| recap.tar.gz}} aferentă laboratorului.
  
   - Demand-paging,​ Copy-on-Write. Intrați în directorul ''​01-cow-dp''​. ​   - Demand-paging,​ Copy-on-Write. Intrați în directorul ''​01-cow-dp''​. ​
so/laboratoare/resurse/recapitulare.txt · Last modified: 2019/05/27 21:09 by liza_elena.babu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0