Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so:laboratoare:resurse:gdb [2015/03/18 22:53]
marius.ungureanu93 [Comenzi de bază GDB] Also show that functions can be evaluated
so:laboratoare:resurse:gdb [2015/03/18 22:55] (current)
marius.ungureanu93 Explicitly mention function results, fix some diacritics
Line 63: Line 63:
   * **n[ext]** - va continua execuţia programului până ce se va ajunge la următoarea linie din codul sursă. Dacă linia de executat conţine un apel de funcţie, funcţia se va executa complet. ​   * **n[ext]** - va continua execuţia programului până ce se va ajunge la următoarea linie din codul sursă. Dacă linia de executat conţine un apel de funcţie, funcţia se va executa complet. ​
   * **s[tep]** - dacă se doreşte şi inspectarea funcţiilor.   * **s[tep]** - dacă se doreşte şi inspectarea funcţiilor.
-  * **fin[ish]** - dacă se doreşte ​iesirea ​din functia curenta.+  * **fin[ish]** - dacă se doreşte ​ieşirea ​din funcţia curentă.
  
 Folosirea acestor comenzi este exemplificată mai jos: Folosirea acestor comenzi este exemplificată mai jos:
Line 158: Line 158:
 </​columns>​ </​columns>​
  
-  ***print** - cu ajutorul acesteia se pot afişa valorile variabilelor din funcţia curentă sau a variabilelor globale. ''​print''​ poate primi ca argument şi expresii complicate (dereferenţieri de pointeri, referenţieri ale variabilelor,​ expresii aritmetice, aproape orice expresie C validă). În plus, ''​print''​ poate afişa structuri de date precum ''​struct''​ şi ''​union''​. ​+  ***print** - cu ajutorul acesteia se pot afişa valorile variabilelor din funcţia curentă sau a variabilelor globale. ''​print''​ poate primi ca argument şi expresii complicate (dereferenţieri de pointeri, referenţieri ale variabilelor,​ expresii aritmetice, aproape orice expresie C validă). În plus, ''​print''​ poate afişa structuri de date precum ''​struct''​ şi ''​union'' ​sau evalua funcţii şi întoarcerea rezultatului lor.
  
 <columns 100% 40% -> <columns 100% 40% ->
so/laboratoare/resurse/gdb.txt · Last modified: 2015/03/18 22:55 by marius.ungureanu93
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0