Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so:laboratoare:laborator-08 [2019/04/11 07:53]
bogdan.purcareata [Exercițiul 3 - Generator de numere pseudoaleatoare]
so:laboratoare:laborator-08 [2019/04/17 12:14] (current)
maria.mihailescu [BONUS] Remove karma points
Line 1182: Line 1182:
 ==== BONUS ==== ==== BONUS ====
  
-=== 1 so karma - fork vs pthread_create ===+=== fork vs pthread_create ===
  
 Vrem să aflăm ce apeluri de sistem sunt realizate în urma apelurilor funcțiilor ''​fork''​ și ''​pthread_create''​. Vrem să aflăm ce apeluri de sistem sunt realizate în urma apelurilor funcțiilor ''​fork''​ și ''​pthread_create''​.
Line 1200: Line 1200:
 Observați alocarea unei stive separate pentru noul thread (argumentul ''​child_stack''​) cât și partajarea resurselor procesului cu acesta (''​flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND''​). Observați alocarea unei stive separate pentru noul thread (argumentul ''​child_stack''​) cât și partajarea resurselor procesului cu acesta (''​flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND''​).
  
-=== 1 so karma - Thread Specific Data ===+=== Thread Specific Data ===
  
 Fișierul ''​9-tsd/​tsd.c''​ conține o aplicație ce împarte un task între mai multe fire de execuție. Fiecare fir de execuție are un fișier de log în care va înregistra mesaje despre progresul său. Observați următoarele aspecte: Fișierul ''​9-tsd/​tsd.c''​ conține o aplicație ce împarte un task între mai multe fire de execuție. Fiecare fir de execuție are un fișier de log în care va înregistra mesaje despre progresul său. Observați următoarele aspecte:
Line 1209: Line 1209:
  
  
-=== 1 so karma - Mutex vs Spinlock ===+=== Mutex vs Spinlock ===
  
 Dorim să testăm care varianta este mai eficientă pentru a proteja incrementarea unei variabile. Dorim să testăm care varianta este mai eficientă pentru a proteja incrementarea unei variabile.
so/laboratoare/laborator-08.txt · Last modified: 2019/04/17 12:14 by maria.mihailescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0