Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so:laboratoare:laborator-03 [2019/03/11 08:08]
bogdan.purcareata [Exercițiul 2 - Tiny-Shell on Windows]
so:laboratoare:laborator-03 [2019/03/20 10:42] (current)
bogdan.purcareata [Terminarea unui proces în Linux] Note on systemd on recent distros
Line 200: Line 200:
 <​note>​ Conform ''​ISO C'',​ un program care se termină cu ''​return x''​ din ''​main()''​ va avea același comportament ca unul care apelează ''​exit(x)''​. </​note>​ <​note>​ Conform ''​ISO C'',​ un program care se termină cu ''​return x''​ din ''​main()''​ va avea același comportament ca unul care apelează ''​exit(x)''​. </​note>​
  
-Un proces al cărui părinte s-a terminat poartă numele de **proces orfan**. Acest proces este adoptat automat de către procesul ''​init'',​ dar poartă denumirea de orfan în continuare deoarece procesul care l-a creat inițial nu mai există.+Un proces al cărui părinte s-a terminat poartă numele de **proces orfan**. Acest proces este adoptat automat de către procesul ''​init'',​ dar poartă denumirea de orfan în continuare deoarece procesul care l-a creat inițial nu mai există. ​În acest context, procesul ''​init''​ implementează funcționalitatea de **child reaper**. 
 + 
 +<​note>​ 
 +Pe distribuțiile de Linux recente, funcționalitatea de child reaper poate fi implementată și de alte procese din sistem, precum ''​systemd''​. 
 +</​note>​
  
 Un proces finalizat al cărui părinte nu a citit (încă) statusul terminării acestuia poartă numele de **proces zombie**. Procesul intră într-o stare de terminare, iar informația continuă să existe în tabela de procese astfel încât să ofere părintelui posibilitatea de a verifica codul cu care s-a finalizat procesul. În momentul în care părintele apelează funcția ''​wait'',​ informația despre proces dispare. Orice proces copil o să treacă prin starea de proces zombie la terminare. Un proces finalizat al cărui părinte nu a citit (încă) statusul terminării acestuia poartă numele de **proces zombie**. Procesul intră într-o stare de terminare, iar informația continuă să existe în tabela de procese astfel încât să ofere părintelui posibilitatea de a verifica codul cu care s-a finalizat procesul. În momentul în care părintele apelează funcția ''​wait'',​ informația despre proces dispare. Orice proces copil o să treacă prin starea de proces zombie la terminare.
so/laboratoare/laborator-03.txt · Last modified: 2019/03/20 10:42 by bogdan.purcareata
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0