Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

eim:tutoriale:google_play_services [2016/05/13 12:10]
tmp.andrei.cojocaru created
eim:tutoriale:google_play_services [2017/02/21 19:41] (current)
dragos.niculescu [Configurare]
Line 9: Line 9:
     * odată realizat transferul, se afișează o fereastră de dialog prin care utilizatorul este atenționat de faptul că arhiva ar putea corupe dispozitivul virtual, solicitându-i-se acordul pentru a continua instalarea\\ {{ :​eim:​tutoriale:​google_play_services:​03google_play_services.png?​nolink }}     * odată realizat transferul, se afișează o fereastră de dialog prin care utilizatorul este atenționat de faptul că arhiva ar putea corupe dispozitivul virtual, solicitându-i-se acordul pentru a continua instalarea\\ {{ :​eim:​tutoriale:​google_play_services:​03google_play_services.png?​nolink }}
     * odată realizată instalarea, se afișează o fereastră de dialog ce conține rezultatul operației\\ {{ :​eim:​tutoriale:​google_play_services:​04google_play_services.png?​nolink }}      * odată realizată instalarea, se afișează o fereastră de dialog ce conține rezultatul operației\\ {{ :​eim:​tutoriale:​google_play_services:​04google_play_services.png?​nolink }} 
 +  * Genymotion 2.6: în genymotion/​settings/​adb se alege 'Use Genymotion Android tools(default)';​ în VirtualBox/​Settings/​General/​Advanced se setează "​Enable Drag'​n'​Drop"​
   * se repornește emulatorul prin comanda\\ <​code>​student@eim2016:/​opt/​android-sdk-linux/​platform-tools$ ./adb -s 192.168.56.101:​5555 reboot</​code>​ (sau ''​adb reboot''​ dacă există un sigur dispozitiv conectat la un moment dat)   * se repornește emulatorul prin comanda\\ <​code>​student@eim2016:/​opt/​android-sdk-linux/​platform-tools$ ./adb -s 192.168.56.101:​5555 reboot</​code>​ (sau ''​adb reboot''​ dacă există un sigur dispozitiv conectat la un moment dat)
   * se instalează //Google Apps for Android// corespunzătoare versiunii sistemului de operare existentă pe dispozitivul virtual, printr-o operație de tip drag-and-drop în ecranul principal al emulatorului (sunt parcurse aceleași etape ca anterior)\\ {{ :​eim:​tutoriale:​google_play_services:​05google_play_services.png?​nolink }} \\ {{ :​eim:​tutoriale:​google_play_services:​06google_play_services.png?​nolink }}    * se instalează //Google Apps for Android// corespunzătoare versiunii sistemului de operare existentă pe dispozitivul virtual, printr-o operație de tip drag-and-drop în ecranul principal al emulatorului (sunt parcurse aceleași etape ca anterior)\\ {{ :​eim:​tutoriale:​google_play_services:​05google_play_services.png?​nolink }} \\ {{ :​eim:​tutoriale:​google_play_services:​06google_play_services.png?​nolink }} 
eim/tutoriale/google_play_services.txt · Last modified: 2017/02/21 19:41 by dragos.niculescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0