Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

eim:tutoriale:android_virtual_device [2016/02/26 01:01]
tmp.andrei.cojocaru
eim:tutoriale:android_virtual_device [2016/02/26 01:01] (current)
tmp.andrei.cojocaru
Line 23: Line 23:
 Utilitarul listează toate dispozitivele virtuale Android, oferind totodată posibilitatea de a crea unele noi. Utilitarul listează toate dispozitivele virtuale Android, oferind totodată posibilitatea de a crea unele noi.
  
-{{ :​tutoriale:​android_virtual_device:​android_virtual_device01.png?​nolink&​600 }}+{{ :eim:​tutoriale:​android_virtual_device:​android_virtual_device01.png?​nolink&​600 }}
  
 Procesul de configurare a unui dispozitiv virtual Android implică specificarea următoarelor proprietăți:​ Procesul de configurare a unui dispozitiv virtual Android implică specificarea următoarelor proprietăți:​
Line 40: Line 40:
     - //Use Host GPU// - folosirea unității de procesare grafică a sistemului gazdă     - //Use Host GPU// - folosirea unității de procesare grafică a sistemului gazdă
  
-{{ :​tutoriale:​android_virtual_device:​android_virtual_device02.png?​nolink }}+{{ :eim:​tutoriale:​android_virtual_device:​android_virtual_device02.png?​nolink }}
  
 Rezultatele procesului de configurare a dispozitivului virtual pot fi vizualizate într-o fereastră care rezumă proprietățile specifice: Rezultatele procesului de configurare a dispozitivului virtual pot fi vizualizate într-o fereastră care rezumă proprietățile specifice:
  
-{{ :​tutoriale:​android_virtual_device:​android_virtual_device03.png?​nolink }}+{{ :eim:​tutoriale:​android_virtual_device:​android_virtual_device03.png?​nolink }}
  
 <note tip>​Dispozitivele virtuale sunt stocate în directorul ''​$HOME/​.android/​avd'',​ pentru fiecare dintre acestea fiind stocat un fișier .avd și un fișier .ini (care conțin toate proprietățile dispozitivului virtual, acestea putând fi modificate și manual).</​note>​ <note tip>​Dispozitivele virtuale sunt stocate în directorul ''​$HOME/​.android/​avd'',​ pentru fiecare dintre acestea fiind stocat un fișier .avd și un fișier .ini (care conțin toate proprietățile dispozitivului virtual, acestea putând fi modificate și manual).</​note>​
Line 56: Line 56:
   - vizualizarea configurației (//​Details...//​)   - vizualizarea configurației (//​Details...//​)
  
-{{ :​tutoriale:​android_virtual_device:​android_virtual_device04.png?​nolink&​600 }}+{{ :eim:​tutoriale:​android_virtual_device:​android_virtual_device04.png?​nolink&​600 }}
  
 Lansarea în execuție poate fi realizată: Lansarea în execuție poate fi realizată:
Line 86: Line 86:
   - stocarea stării dispozitivului virtual   - stocarea stării dispozitivului virtual
  
-{{ :​tutoriale:​android_virtual_device:​android_virtual_device05.png?​nolink }}+{{ :eim:​tutoriale:​android_virtual_device:​android_virtual_device05.png?​nolink }}
  
 Emulatorul furnizat împreună cu SDK-ul Android conține o secțiune a ecranului și o secțiune a controalelor utilizatorului (butoane pentru controlul volumului, pornire/​oprire,​ tastele home / menu (meniu contextual) / back / search și un pad cu tastele direcționale (de regulă, dezactivat). Emulatorul furnizat împreună cu SDK-ul Android conține o secțiune a ecranului și o secțiune a controalelor utilizatorului (butoane pentru controlul volumului, pornire/​oprire,​ tastele home / menu (meniu contextual) / back / search și un pad cu tastele direcționale (de regulă, dezactivat).
  
-{{ :​tutoriale:​android_virtual_device:​android_virtual_device06.png?​nolink&​600 }}+{{ :eim:​tutoriale:​android_virtual_device:​android_virtual_device06.png?​nolink&​600 }}
  
 <note tip>În funcție de capabilitățile hardware ale sistemului gazdă, este posibil ca pornirea dispozitivului virtual în cadrul emulatorului să dureze o perioadă de timp mai mare.</​note>​ <note tip>În funcție de capabilitățile hardware ale sistemului gazdă, este posibil ca pornirea dispozitivului virtual în cadrul emulatorului să dureze o perioadă de timp mai mare.</​note>​
  
eim/tutoriale/android_virtual_device.txt · Last modified: 2016/02/26 01:01 by tmp.andrei.cojocaru
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0