Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so2:laboratoare:lab01 [2019/02/20 11:01]
octavian.guzu [3. GDB și qemu]
so2:laboratoare:lab01 [2019/02/25 16:44] (current)
razvan.deaconescu [2. Adăugarea și utilizarea unui disc virtual]
Line 345: Line 345:
 </​note>​ </​note>​
  
-În subdirectorul ''​so2/​linux/​tools/​labs/qemu/''​ aveți un nou disc de mașină virtuală în cadrul fișierului ''​mydisk.img''​. Vrem să adăugăm discul la mașina virtuală și să îl folosim în cadrul mașinii virtuale. ​+În subdirectorul ''​so2/​linux/​tools/​labs/''​ aveți un nou disc de mașină virtuală în cadrul fișierului ''​mydisk.img''​. Vrem să adăugăm discul la mașina virtuală și să îl folosim în cadrul mașinii virtuale. ​
  
 Editați fișierul ''​qemu/​Makefile''​ pentru a adăuga, în variabila ''​QEMU_OPTS'',​ parametrul ''​-drive file=qemu/​mydisk.img,​if=virtio,​format=raw''​. ​ Rulați ''​make''​ pentru a boota mașina virtuală. Editați fișierul ''​qemu/​Makefile''​ pentru a adăuga, în variabila ''​QEMU_OPTS'',​ parametrul ''​-drive file=qemu/​mydisk.img,​if=virtio,​format=raw''​. ​ Rulați ''​make''​ pentru a boota mașina virtuală.
so2/laboratoare/lab01.txt · Last modified: 2019/02/25 16:44 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0