Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so2:calendar [2020/04/13 11:50]
razvan.deaconescu
so2:calendar [2020/05/22 11:49] (current)
razvan.deaconescu
Line 12: Line 12:
  
 Termenul final de trimitere a temelor pentru sesiunea vară 2020 este miercuri, 20 mai 2020, ora 23:00. Termenul final de trimitere a temelor pentru sesiunea vară 2020 este miercuri, 20 mai 2020, ora 23:00.
 +
 +Examenul de refacere are loc joi, 28 mai 2020, ora 14:00. Va avea același desfășurător (online, Moodle) ca examenul de verificare finală de marți, 19 mai 2020. Detalii găsiți în [[:​so2:​reguli-notare#​curs_3_puncte|secțiunea aferentă din pagina de reguli]].
  
 /* /*
so2/calendar.txt · Last modified: 2020/05/22 11:49 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0