Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so2:anunturi [2019/08/12 21:15]
razvan.deaconescu
so2:anunturi [2019/08/17 15:24] (current)
razvan.deaconescu
Line 1: Line 1:
 ====== Anunțuri ====== ====== Anunțuri ======
 +
 +**17.08.2019**:​ Examenele de restanță/​refacere de SO2 în sesiunea septembrie 2019 au loc:
 +  * marți, 27 august 2019, ora 08:00, sala PR001
 +  * marți, 3 septembrie 2019, ora 11:00, sala PR001
 +
 +Le găsiți și în [[:​so2:​calendar|calendarul cursului]].
 +
 +Puteți veni o singură dată la examen. Informații despre desfășurătorul și conținutul examenului găsiți în [[:​so2/​reguli-notare#​restantamarire|secțiunea aferentă din pagina de reguli]]. Să aveți carnetul de student sau un act de identitate cu poză la intrarea în examen.
 +
 +Termenul de trimitere a temelor pentru sesiunea septembrie 2019 este duminică, 25 august 2019, ora 23:00, conform [[:​so2:​reguli-notare#​termen_final_de_trimitere_teme|precizărilor din pagina de reguli]].
  
 **12.08.2019**:​ Pentru sesiunea de examene septembrie 2019 am reactivat upload-ul temelor de SO2 pe [[https://​vmchecker.cs.pub.ro/​ui/#​SO2|vmchecker]]. Puteți resubmite teme până duminică, 25 august 2019, ora 23:00, conform [[:​so2:​reguli-notare#​termen_final_de_trimitere_teme|precizărilor din pagina de reguli]]. **12.08.2019**:​ Pentru sesiunea de examene septembrie 2019 am reactivat upload-ul temelor de SO2 pe [[https://​vmchecker.cs.pub.ro/​ui/#​SO2|vmchecker]]. Puteți resubmite teme până duminică, 25 august 2019, ora 23:00, conform [[:​so2:​reguli-notare#​termen_final_de_trimitere_teme|precizărilor din pagina de reguli]].
so2/anunturi.txt · Last modified: 2019/08/17 15:24 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0