Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sd-ca:laboratoare:laborator-11 [2015/05/19 08:05]
daniel.ciocirlan1607 [Aplicaţii]
sd-ca:laboratoare:laborator-11 [2015/05/21 05:57] (current)
mihai.neacsu2901 [Aplicaţii]
Line 209: Line 209:
 } }
 </​code>​ </​code>​
 +
 +4. [2p] **p4.cpp** Implementaţi algoritmul de sortare folosind heap-uri, alegând una dintre cele două metode prezentate mai sus. Testați implementarea voastră a sortării rulând scriptul de testare ''​test.sh''​.
 +
 +**Obs.:​** ​
 +  * Se va citi întâi numărul **n** de elemente, iar apoi **n** numere care trebuie sortate.
 +  * Citirea se face de la **stdin**. Nu modificați afișarea! Afișarea are formatul folosit pentru script-ul de testing.
 +**BONUS!** [1p] Implementaţi şi celelalta metoda de sortare prin heap-uri, în afară de cea aleasă iniţial. Pentru testare se va modifica doar funcția ''​heapSort''​ și se va executa tot scriptul ''​test.sh''​.
  
 <​hidden>​ <​hidden>​
sd-ca/laboratoare/laborator-11.txt · Last modified: 2015/05/21 05:57 by mihai.neacsu2901
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0