Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sd-ca:laboratoare:laborator-01 [2016/02/21 19:48]
radu.stochitoiu [Sintaxa C++]
sd-ca:laboratoare:laborator-01 [2016/02/21 19:49] (current)
radu.stochitoiu
Line 329: Line 329:
  
 Codul de mai sus returnează o referință către membrul ''​re''​ al obiectului ''​Complex z'',​ așadar orice atribuire efectuată asupra acestui câmp va fi vizibilă și în obiect. Codul de mai sus returnează o referință către membrul ''​re''​ al obiectului ''​Complex z'',​ așadar orice atribuire efectuată asupra acestui câmp va fi vizibilă și în obiect.
 +
 +====Compilare====
 +
 +Sursele C++ se compilează folosind compilatorul **g++**. Acesta permite exact aceleași opțiuni de bază ca și **gcc**, compilatorul utilizat pentru sursele de C.
 +
 +  * Încercați să compilați și să rulați codul din cele 3 fișiere de mai sus.
 +
 +<code bash>
 +g++ complex.cc main.cc -o exemplu
 +</​code>​
 +Ce observați?
 +
 +Înlocuiți acum keyword-ul //class// cu keyword-ul //struct// și compilați din nou.
  
 <​hidden>​ <​hidden>​
sd-ca/laboratoare/laborator-01.txt · Last modified: 2016/02/21 19:49 by radu.stochitoiu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0