Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sd-ca:laboratoare:lab-09 [2019/04/24 23:49]
rares.cheseli [ABC vs Heap]
sd-ca:laboratoare:lab-09 [2019/04/25 11:23] (current)
alexandra.dinca2107 [Exerciții]
Line 251: Line 251:
 Implementaţi operaţiile uzuale de lucru cu heap-uri. Implementaţi operaţiile uzuale de lucru cu heap-uri.
  
 +<​hidden>​
 3) [**1p**] Se dau vectorii v1 = {10, 8, 7, 5, 4, 6, 1} si v2 = {25, 12, 30, 5, 6, 10, 20}. Verificați dacă respectă condiția de max-heap. 3) [**1p**] Se dau vectorii v1 = {10, 8, 7, 5, 4, 6, 1} si v2 = {25, 12, 30, 5, 6, 10, 20}. Verificați dacă respectă condiția de max-heap.
 +</​hidden>​
  
 <​hidden>​311CAa <​hidden>​311CAa
Line 270: Line 271:
 </​hidden>​ </​hidden>​
  
-<​hidden>​313CAa+313CAa
 [**2p**] Creați un ABC. Verificați dacă există un drum care să înceapă din rădăcină și care se termină într-o frunză care să aibă suma S dată de voi de la tastatură. [**2p**] Creați un ABC. Verificați dacă există un drum care să înceapă din rădăcină și care se termină într-o frunză care să aibă suma S dată de voi de la tastatură.
-</​hidden>​+
  
 <​hidden>​313CAb <​hidden>​313CAb
sd-ca/laboratoare/lab-09.txt · Last modified: 2019/04/25 11:23 by alexandra.dinca2107
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0