Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sd-ca:laboratoare:feedback-2012 [2015/02/04 15:19]
alexandru.olteanu created
sd-ca:laboratoare:feedback-2012 [2015/02/04 15:20] (current)
alexandru.olteanu [Feedback Laboratoare]
Line 1: Line 1:
-======Feedback Laboratoare======+======Feedback Laboratoare ​2012======
  
 Am creat această pagină astfel încât fiecare asistent să scrie observații despre fiecare laborator. Scopul paginii este de a crea laboratoare pentru anii viitori din ce în ce mai bune și mai uniformizate pentrui toți studenții. ​ Am creat această pagină astfel încât fiecare asistent să scrie observații despre fiecare laborator. Scopul paginii este de a crea laboratoare pentru anii viitori din ce în ce mai bune și mai uniformizate pentrui toți studenții. ​
sd-ca/laboratoare/feedback-2012.txt · Last modified: 2015/02/04 15:20 by alexandru.olteanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0