Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sd-ca:2013:regulament [2014/02/13 18:47] (current)
alexandru.olteanu created
Line 1: Line 1:
 +====== Reguli generale și notare ======
  
 +===== Notare =====
 +
 +  *pentru absolvirea disciplinei este necesară obținerea a **5 puncte** (din 10)
 +
 +==== Curs (5 puncte) ====
 +
 +  *examen final: **5 puncte**
 +  *absolvirea disciplinei este condiționată de obținerea a **2.5 puncte** din punctajul aferent cursului
 +
 +==== Teme de casă (4 puncte) ====
 +
 +  *4 teme, fiecare temă se punctează cu **1 punct**
 +  *pentru upload-ul temelor folosiți [[https://​elf.cs.pub.ro/​vmchecker/​ui/​|interfața vmchecker]]
 +
 +==== Verificarea,​ corectarea și punctarea temelor ====
 +
 +  *temele vor fi verificate automat cu ajutorul unor teste publice, teste ce vor acoperi **90%** din nota temei
 +    *pot exista situații excepționale în care nu se ține cont de această regulă (de exemplu dacă tema este implementată doar pentru a trece testele și nu respectă cerințele temei)
 +  ***10%** din nota temei se va acorda după inspectarea codului sursă; se pot depuncta următoarele situații:
 +    *Makefile incorect sau README necorespunzător
 +    *warning-uri la compilare
 +    *folosirea incorectă de pointeri, neverificarea codurilor de eroare
 +    *utilizarea unor metode ce consumă resurse în mod inutil (alocare de memorie)
 +    *neeliberarea resurselor folosite (eliberare memoriei alocate, ștergerea fișierelor temporare, închiderea fișierelor)
 +    *alte situații nespecificate aici, dar considerate inadecvate
 +  *temele care nu compilează sau nu rulează, indiferent de motive, vor primi punctaj 0; folosiți sistemul [[https://​elf.cs.pub.ro/​vmchecker/​ui | vmchecker]] pentru a verifica rularea/​compilarea corespunzătoare a temelor
 +  *pentru neclarități sau observații legate de evaluare, trimiteți un mesaj pe forum
 +    *în cazul în care ați submis o temă peste altă tema, trimiteți un mesaj pe forum
 +
 +==== Întârzieri ===
 +
 +  *fiecare temă are termen de rezolvare 2 săptămâni de la data publicării (dacă nu este specificat în enunț altfel)
 +  *după exprimarea termenului de rezolvare, **se depunctează 1 punct pe zi (din 10)** timp de 7 zile (până la maxim nota 3)
 +  *o temă trimisă după 7 zile nu va fi luată în considerare
 +
 +==== Prezentări de teme ====
 +
 +  *Echipa de SD își rezervă dreptul de a solicita prezentarea unor teme de casă.
 +  *Prezentarea înseamnă o discuție ​ despre realizarea temei, soluția folosită și problemele întâlnite.
 +  *Scopul sesiunilor de prezentări de teme este de a clarifica nelămuriri legate de realizarea temei și a verifica corectitudinea realizării acesteia.
 +
 +==== Laborator (1 punct) ====
 +
 +  *laboratorul se desfășoară în sala EG105
 +  *se acordă punctaj pe fiecare laborator
 +    *o sursă care nu compilează va fi notată cu **0 puncte**
 +
 +===== Reguli =====
 +
 +==== Desfășurarea laboratorului ====
 +
 +  *grupele se împart la **jumătate** (câte două semigrupe egale ca dimensiune, sau diferență de cel mult un student)
 +  *orice mutare dintr-o semigrupă în altă semigrupă se face cu **acordul ambilor asistenți**
 +    *un laborator se poate recupera doar în cadrul aceleiași săptămâni (sau interval săptămânal) (nu se poate recupera laboratorul 5 în săptămâna a 9-a)
 +  *studenții care au restanță pot participa la orice laborator cât timp există locuri disponibile
 +
 +==== Reguli de trimitere a temelor ====
 +
 +  *pentru trimiterea temelor folosiți interfața [[https://​elf.cs.pub.ro/​vmchecker/​ui/​|vmchecker]]
 +  *tema trebuie trimisă ca un fișier ''​.zip''​ si trebuie sa conțină:
 +    *un fișier ''​README''​ în rădăcina arhivei
 +    *un fișier ''​Makefile''​ în rădăcina arhivei cu următoarele reguli:
 +      *''​build''​ - compilează tema și generează executabilul;​ numele executabilului va fi precizat în enunțul temei, la secțiunea **Testare**
 +      *''​clean''​ - face curat; nu trebuie să râmâna decăt ceea ce nu poate fi generat din Makefile în urma comenzii ''​make build''​ (în principiu sursele)
 +    *arhiva nu trebuie să conțină decât fișierele sursă (nu se accepta fișiere executabile sau obiect)
 +  *dacă arhiva nu respectă specificațiile de mai sus nu va fi acceptată la upload și tema nu va fi luată în considerare
 +
 +==== Reguli împotriva copierii temelor ====
 +
 +  *se consideră copiate doua teme care seamănă suficient de mult pentru a putea trage aceasta concluzie
 +    *modificarea unei alte teme, asemănarea mai mult sau mai puțin evidentă a implementării,​ bucăți de cod identice etc. duc la considerarea temelor în cauză ca fiind copiate
 +  *în cazul în care două teme sunt considerate copiate, atât sursa cât și destinația se vor depuncta identic, fără discuții relative la cine a copiat de la cine și a cui e vina
 +  *copierea unei teme atrage după sine **eliminarea punctajului pe teme pe anul universitar în curs (2012-2013)**;​ punctajul pe teme va putea fi obținut în cadrul anului universitar următor (2013-2014)
 +
 +==== Teme copiate ====
 +
 +  *o temă copiată atrage anularea întregului punctaj pe teme, inclusiv în restanță
sd-ca/2013/regulament.txt · Last modified: 2014/02/13 18:47 by alexandru.olteanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0