Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

saisp:labs:10 [2013/11/11 00:46]
127.0.0.1 external edit
saisp:labs:10 [2016/02/28 23:46] (current)
alexandru.carp
Line 1: Line 1:
-===== Laboratorul 10. Lorem ipsum =====+~~NOTOC~~
  
-==== Introducere ​====+====== Laboratorul 10. Automatizarea scalabila a sistemelor ======
  
-==== Navigare ​==== +===== Cunoștințe și abilități ce vor fi dobândite ​===== 
-{{page>​saisp:​labs:​10:​meta:​nav}}+  * Interactiunea cu Puppet folosind comenzi 
 +  * Scrierea si aplicarea manifestelor Puppet 
 +  * Resurse si dependente intre resurse 
 +  * Variabile si selectori
  
-==== Laborator ​==== +===== Pregătire infrastructură de laborator =====
-{{page>​saisp:​labs:​10:​contents:​01}} +
-{{page>​saisp:​labs:​10:​contents:​02}} +
-{{page>​saisp:​labs:​10:​contents:​03}} +
-{{page>​saisp:​labs:​10:​contents:​04}} +
-{{page>​saisp:​labs:​10:​contents:​05}} +
-{{page>​saisp:​labs:​10:​contents:​06}}+
  
 +Pentru a pregăti configurația de laborator va trebui să descărcați pe mașina fizică (''​mjolnir''​),​ în directorul ''​saisp/'',​ arhiva laboratorului:<​code bash>
 +student@mjolnir:​~/​saisp$ wget --user=user-curs --ask-password http://​repository.grid.pub.ro/​cs/​saisp/​laboratoare/​lab-10.zip
 +student@mjolnir:​~/​saisp$ unzip lab-10.zip
 +</​code>​
 +
 +În urma dezarhivării rezultă un fișier imagine KVM (format ''​qcow2'',​ ''​puppet.qcow2''​) și un script de pornire a mașinilor virtuale (''​lab10-start-kvm''​).
 +
 +Puteți urma pașii de mai sus pentru a descărca infrastructura KVM pentru laborator pentru lucru acasă.
 +
 +Pentru pornirea mașinii virtuale, rulați scriptul de pornire:<​code>​
 +student@mjolnir:​~/​saisp$ ./​lab10-start-kvm
 +</​code>​
 +
 +Va porni mașina virtuala KVM pentru laborator.
 +
 +Pentru accesarea mașinii folosiți SSH către adresela IP aferenta:
 +<code bash>
 +student@mjolnir:​~/​saisp$ ssh -l root 10.0.0.2
 +</​code>​
 +
 +Parola de ''​root''​ pentru mașina virtuala este ''​student''​.
 +===== Navigare =====
 +
 +**[[:​saisp:​labs:​10|Laboratorul 10]]**
 +{{page>:​saisp:​labs:​10:​meta:​nav&​nofooter&​noeditbutton}}
 +
 +===== Exerciții =====
 +
 +{{namespace>:​saisp:​labs:​10:​contents&​nofooter&​noeditbutton}}
saisp/labs/10.1384123598.txt.gz · Last modified: 2014/01/19 17:14 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0