Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

saisp:labs:08:contents:04 [2014/02/14 10:09]
mihai.carabas [04. [10p] Multiplicare mașini virtuale folosind o singură image de bază]
saisp:labs:08:contents:04 [2014/03/09 12:33] (current)
mihai.carabas [04. [10p] Multiplicare mașini virtuale folosind o singură image de bază]
Line 1: Line 1:
 ==== 04. [10p] Multiplicare mașini virtuale folosind o singură image de bază ==== ==== 04. [10p] Multiplicare mașini virtuale folosind o singură image de bază ====
  
-Folosind imaginea ''​sda.qcow2''​ dorim să pornim două mașini virtuale fără a crea două copii ale acesteia. Pentru acest lucru putem folosi conceptul //​copy-on-write//​ specific acestui de tip de imagini (''​qcow2''​).+Folosind imaginea ''​base.qcow2''​ dorim să pornim două mașini virtuale fără a crea două copii ale acesteia. Pentru acest lucru putem folosi conceptul //​copy-on-write//​ specific acestui de tip de imagini (''​qcow2''​).
  
 Pentru a crea o nouă imagine ce reține doar diferențele față de imaginea de bază folosim comanda ''​create''​ a utilitarului ''​qemu-img''​ cu parametrul ''​-b''​ care va specifica baza de la care va porni noua imagine:<​code bash> Pentru a crea o nouă imagine ce reține doar diferențele față de imaginea de bază folosim comanda ''​create''​ a utilitarului ''​qemu-img''​ cu parametrul ''​-b''​ care va specifica baza de la care va porni noua imagine:<​code bash>
-root@saisp:​~#​ qemu-img create -f qcow2 -b sda.qcow2 sda-vm1.qcow2 +root@saisp:​~#​ qemu-img create -f qcow2 -b base.qcow2 sda-vm1.qcow2 
-Formatting '​sda-vm1.qcow2',​ fmt=qcow2 size=2147483648 backing_file='​sda.qcow2'​ encryption=off cluster_size=65536+Formatting '​sda-vm1.qcow2',​ fmt=qcow2 size=2147483648 backing_file='​base.qcow2'​ encryption=off cluster_size=65536
 root@saisp:​~#​ ls -lh sda* root@saisp:​~#​ ls -lh sda*
--rw-r--r-- 1 root root 1.4G Jan 29 19:01 sda.qcow2+-rw-r--r-- 1 root root 1.4G Jan 29 19:01 base.qcow2
 -rw-r--r-- 1 root root 193K Jan 29 19:01 sda-vm1.qcow2 -rw-r--r-- 1 root root 193K Jan 29 19:01 sda-vm1.qcow2
 </​code>​ </​code>​
Line 15: Line 15:
 Porniți o nouă mașină virtuală folosind imaginea ''​sda-vm1.qcow2''​. Porniți o nouă mașină virtuală folosind imaginea ''​sda-vm1.qcow2''​.
  
-Creați un fișier pe 100 MB în mașina virtuală. Afișați dimensiunea imaginilor (''​sda.qcow2''​ și ''​sda-vm1.qcow2''​) și observați faptul că ''​sda.qcow2''​ a rămas constant , iar ''​sda-vm1.qcow2''​ a crescut).+Creați un fișier pe 100 MB în mașina virtuală. Afișați dimensiunea imaginilor (''​base.qcow2''​ și ''​sda-vm1.qcow2''​) și observați faptul că ''​base.qcow2''​ a rămas constant , iar ''​sda-vm1.qcow2''​ a crescut).
 <​solution -hidden> <​solution -hidden>
 <code bash> <code bash>
saisp/labs/08/contents/04.1392365395.txt.gz · Last modified: 2014/02/14 10:09 by mihai.carabas
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0