Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rl:labs:05:contents:04 [2013/10/30 19:02]
razvan.deaconescu [04. Rute statice avansat]
rl:labs:05:contents:04 [2020/09/27 23:18] (current)
vlad.traista
Line 1: Line 1:
-==== 07Depanare probleme de configurare a rutării ​====+==== 04[A][10p] Adresare și default gateway  ​====
  
-În topologia ​de la această adresă se află două rețele interconectate prin trei rutere cascadateExistă câteva probleme ​în cadrul toplogiei pe care ne propunem să le rezolvăm.+  * Dorim să extindem ​topologia ​anterioară cu încă o rețea și să asigurăm conectivitatea stațiilor din această rețea la stațiile existente. 
 +  * Folosiți ​în continuare topologia de la [[:​rl:​labs:​05:​contents:​01]]. Adăugați un nou switch și conectați-l la una dintre interfețele libere ale ruterului.
  
-Pentru început, folosiți ''​ping''​ (din ''​Command prompt'' ​pe stații sau din consola ruterelorsau mesaje din Packet Tracer pentru a verifica unde există conectivitateUrmăriți conectivitatea pas cu pas: +<note important>​ 
-  * TODO +Folosiți un switch de tip ''​Generic'',​ ''​Switch-PT''​ (**nu** ​''​Switch-PT-Empty''​).
-  * TODO+
  
-  * tutorial +Ruterul nu are un port Ethernet suplimentar pentru a conecta noul switch. Pentru conectarea noului switch la ruter, realizați o legătură de fibră optică între ​switch și ruter (între portul ''​FastEthernet4/​1''​ al switch-ului și portul ''​FastEthernet4/​0''​ al ruterului). 
-    * 3 rutere în linie, cele din exterior au conectat ​un switch și două stații +</​note>​ 
-    toate adresele ​IP, default gateway șrute sunt configurate + 
-    * pe R1 lipsește ruta către LAN2 +  * Adăugați două stații ​noi și conectați-le la noul switch. 
-    ​* ​pe R3 lipsește către rețeaua dintre R1 șR2 +  Folosind primele 3 adrese ​IP asignabile din spațiul ''​10.0.100.0/​24''​configurațnoua interfață a ruterului cu prima adresa asignabila ​și cele două stații proaspăt adăugate (''​PC4''​ si ''​PC5''​ cu urmatoarele doua adrese asignabile). 
-    * să vadă, în PacketTracer,​ că merge ping de la A la E3, dar nu la de la A la C + 
-      * văzut unde se blochează pachetul +<note tip> 
-      * soluția este să adauge ruta corespunzătoare pe R1 +Un model de configurare al adresei IP pe interfața unui ruter îl găsiți în [[rl:​labs:​03:​contents:​12|Laboratorul 3]] 
-    să vadă, în Packet Tracer, că merge ping de la C la A, dar nu de la C la R1 + 
-      văzut unde se blochează pachetul +Pentru a activa o interfață a ruteruluiaccesați modul de configurare a interfeței și folosiți comanda ''​no shutdown''​. 
-      * soluția este să adauge ruta corespunzătoare ​pe R3+</​note>​ 
 + 
 +  Pe cele două stații proaspăt adăugate configurați ca adresă pentru //default gateway// adresa IP a noii interfețe ​de pe ruter. 
 +  Dacă aveți o configurație ​corespunzătoare, veți avea conectivitate între toate stațiile din topologie.
rl/labs/05/contents/04.1383152557.txt.gz · Last modified: 2013/10/30 19:02 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0