Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ps:labs:07 [2020/11/25 09:20]
ionut.gorgos
ps:labs:07 [2020/11/25 11:45] (current)
ionut.gorgos
Line 81: Line 81:
  
 **Atenție** la redarea semnalului înaintea procesării pentru că zgomotul înalt poate fi foarte neplăcut. Așa că setați volumul foarte jos pentru această etapă. După filtrare puteți mări volumul pentru a auzi secvența vorbită. **Atenție** la redarea semnalului înaintea procesării pentru că zgomotul înalt poate fi foarte neplăcut. Așa că setați volumul foarte jos pentru această etapă. După filtrare puteți mări volumul pentru a auzi secvența vorbită.
 +<note important>​În acest exercițiu folosiți pentru calculul spectrului funcția fft, respectiv ifft pentru reconstruirea semnalului.</​note>​
  
 === Exercițiul 3 ‐‐ transformata fourier discretă pe imagini [Bonus 1p] === === Exercițiul 3 ‐‐ transformata fourier discretă pe imagini [Bonus 1p] ===
ps/labs/07.txt · Last modified: 2020/11/25 11:45 by ionut.gorgos
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0