Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

poo-ca-cd:laboratoare:tutorial-checkstyle [2020/07/28 23:08]
127.0.0.1 external edit
poo-ca-cd:laboratoare:tutorial-checkstyle [2020/10/13 15:39] (current)
laurentiu.stamate [Instalare checkstyle]
Line 1: Line 1:
-=Tutorial checkstyle=+=====Tutorial checkstyle=====
  
-* Responsabil:​ [[:poo-ca-cd:michelcatalin@gmail.com|Mihai Burdușelu]] +  ​* Responsabil:​ [[michelcatalin@gmail.com|Mihai Burdușelu]] 
-* Data publicării:​ 01.10.2017 +  * Data publicării:​ 01.10.2017 
-* Data ultimei modificări:​ 02.10.2017+  * Data ultimei modificări:​ 02.10.2017
  
-==Obiective==+====Obiective====
 Scopul acestui tutorial este de a vă prezenta checkstyle, un tool de analiză statică a codului java. Scopul acestui tutorial este de a vă prezenta checkstyle, un tool de analiză statică a codului java.
  
-==Introducere== +====Introducere==== 
-Acest tool configurabil are rolul de a-i semnala programatorului faptul ca nu a respectat anumite standarde de scriere a codului (ex: [[:poo-ca-cd:http://​www.oracle.com/​technetwork/​java/​javase/​documentation/​codeconvtoc-136057.html|Sun Code Conventions]],​ [[:poo-ca-cd:http://​checkstyle.sourceforge.net/​reports/​google-java-style.html|Google Java Style]]).+Acest tool configurabil are rolul de a-i semnala programatorului faptul ca nu a respectat anumite standarde de scriere a codului (ex: [[http://​www.oracle.com/​technetwork/​java/​javase/​documentation/​codeconvtoc-136057.html|Sun Code Conventions]],​ [[http://​checkstyle.sourceforge.net/​reports/​google-java-style.html|Google Java Style]]).
 Un cod care respectă standardele și un set de bune practici este mai ușor de înțeles, de depanat și de extins. Un cod care respectă standardele și un set de bune practici este mai ușor de înțeles, de depanat și de extins.
 Aceste standarde sunt descrise într-un fișier **poo_checks.xml** (vezi Resurse), care va fi importat de către checkstyle. Aceste standarde sunt descrise într-un fișier **poo_checks.xml** (vezi Resurse), care va fi importat de către checkstyle.
  
-==Instalare checkstyle== +====Instalare checkstyle==== 
-[[:​poo-ca-cd:​laboratoare:​tutorial-checkstyle:​intellij]]+  ​* ​[[:​poo-ca-cd:​laboratoare:​tutorial-checkstyle:​intellij ​| IntelliJ]]
  
-- [[:​poo-ca-cd:​laboratoare:​tutorial-checkstyle:​eclipse]] +====Exemple de warninguri semnalate de checkstyle==== 
- +Checkstyle oferă o serie de verificări,​ toate listate în [[http://​checkstyle.sourceforge.net/​checks.html|documentație]].
-==Exemple de warninguri semnalate de checkstyle== +
-Checkstyle oferă o serie de verificări,​ toate listate în [[:poo-ca-cd:http://​checkstyle.sourceforge.net/​checks.html|documentație]].+
 Să luăm ca exemplu de utilizare checkstyle următoarea clasă. Să luăm ca exemplu de utilizare checkstyle următoarea clasă.
  
Line 45: Line 43:
 </​code>​ </​code>​
  
-==Rezolvare warninguri== +====Rezolvare warninguri==== 
-1Aceasta eroare ne obliga să facem private acest membru și să oferim getteri si setteri pentru el.+1Aceasta eroare ne obliga să facem private acest membru și să oferim getteri si setteri pentru el.
  
-23Este recomandat să facem parametrul final, întrucât trebuie evitată modificarea acestuia în interiorul unei metode.+2) + 3Este recomandat să facem parametrul final, întrucât trebuie evitată modificarea acestuia în interiorul unei metode.
  
-4Parametrul trebuie să aibă alt nume față de câmpul din acea clasă.+4Parametrul trebuie să aibă alt nume față de câmpul din acea clasă.
  
-5Acest warning se referă la faptul că metodele publice sau protected ale unei clase ce va fi moștenită trebuie sa fie documentate.+5Acest warning se referă la faptul că metodele publice sau protected ale unei clase ce va fi moștenită trebuie sa fie documentate.
  
 Următorul cod reprezintă una din modalitățile de corecție ale warningurilor anterioare. Următorul cod reprezintă una din modalitățile de corecție ale warningurilor anterioare.
Line 77: Line 75:
 </​code>​ </​code>​
  
-==Resurse== +====Resurse==== 
-  * [[:poo-ca-cd:http://​checkstyle.sourceforge.net/​checks.html|Documentație warninguri checkstyle]]+  * [[http://​checkstyle.sourceforge.net/​checks.html|Documentație warninguri checkstyle]]
   * {{:​poo-ca-cd:​laboratoare:​tutorial-checkstyle:​poo_checks.zip}}   * {{:​poo-ca-cd:​laboratoare:​tutorial-checkstyle:​poo_checks.zip}}
  
poo-ca-cd/laboratoare/tutorial-checkstyle.1595966902.txt.gz · Last modified: 2020/08/18 22:56 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0