Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pm:prj2022:amocanu:websnake [2022/06/21 17:57]
marius.marogel
pm:prj2022:amocanu:websnake [2022/06/21 17:58] (current)
marius.marogel
Line 55: Line 55:
 ===== Download ===== ===== Download =====
  
-<​note ​warning> +<​note>​
-O arhivă (sau mai multe dacă este cazul) cu fişierele obţinute în urma realizării proiectului:​ surse, scheme, etc. Un fişier README, un ChangeLog, un script de compilare şi copiere automată pe uC crează întotdeauna o impresie bună ;-). +
- +
-Fişierele se încarcă pe wiki folosind facilitatea **Add Images or other files**. Namespace-ul în care se încarcă fişierele este de tipul **:​pm:​prj20??:​c?​** sau **:​pm:​prj20??:​c?:​nume_student** (dacă este cazul). **Exemplu:​** Dumitru Alin, 331CC -> **:​pm:​prj2009:​cc:​dumitru_alin**.+
 {{:​pm:​prj2022:​amocanu:​websnake.zip|}} {{:​pm:​prj2022:​amocanu:​websnake.zip|}}
 </​note>​ </​note>​
pm/prj2022/amocanu/websnake.txt · Last modified: 2022/06/21 17:58 by marius.marogel
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0