Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pa:regulament-proiect-2016 [2017/02/24 17:18] (current)
stefan.ruseti created
Line 1: Line 1:
 +====== Regulament proiect 2016 ======
 +În acest an vă propunem realizarea unui program care să joace cât mai bine o versiune mai complexă a clasicului joc X și 0, numită Ultimate Tic Tac Toe [1]. Regulamentul jocului il găsiți la [2]. Programul se poate realiza în oricare din limbajele de programare suportate [3]. Echipa de PA recomandă folosirea limbajelor C, C++, Java, C# sau Python. Pentru alte limbaje, vă rugăm să ne contactaţi înainte de a începe implementarea.
  
 +Concursul se va desfășura folosind platforma online [1] pusă la dispoziție pentru Proiectarea Algoritmilor @ UPB la adresa [[http://​pub.theaigames.com]]. Cum unii participanţi la acest concurs poate şi-au publicat sursele şi ideile online, vrem să fie clar că:
 +
 +  * inspirarea după ideile descoperite online nu se penalizează (atâta timp cât sursa este precizată în README)
 +  * copierea codului sursă (sau reproducerea integrală a ideii de rezolvare dintr-o altă sursă) se sancţionează cu pierderea punctajului pentru întregul proiect.
 +
 +Proiectul va cuprinde 5 etape, după cum este prezentat în continuare. Fiecare etapă presupune dezvoltarea unui bot care va juca Ultimate Tic Tac Toe din ce în ce mai inteligent, iar ultima etapă reprezintă un concurs la nivel de serie, iar apoi la nivel de an pentru a stabili marele câștigător al proiectului de PA din anul 2015. Fiecare echipă poate să își schimbe complet strategia de joc între etape dacă membrii săi consideră acest lucru oportun.
 +
 +<note important>​Deoarece o echipa poate avea mai mulți boți, bot-ul oficial al echipei va fi format din **numele seriei** și **numele echipei**, ex: CANumeEchipa.
 +</​note>​
 +** Reguli de upload:** La fiecare etapă trebuie încărcată pe [[http://​cs.curs.pub.ro/​2015/​course/​view.php?​id=86|site]] o arhivă zip cu numele echipei care sa contina codul sursă, dar și un readme care să descrie soluția implementată. Comentariile în cod, precum și coding style-ul sunt punctate ca și la teme.
 +<note important>​Pe platforma online trebuie setată ca și **activă** versiunea de bot ce este încarcată și pe cs.curs.pub.ro. </​note>​
 +
 +**Atenție! Toate deadline-urile stabilite pentru proiect sunt hard, deci nu sunt acceptate teme trimise după termenul limită.**
 +
 +**Responsabili corectare pe serii:**
 +  *CA: Stefan Ruseti
 +  *CB: Calin Cruceru
 +  *CC: Andrei Dinu
 +===== Etapa 0 =====
 +
 +Etapa 0 presupune formarea unor echipe de câte 3-4 persoane. Echipele se pot forma între oricare 3-4 studenţi din aceeaşi serie. Nu se permit echipe cu oameni din serii diferite decât dacă ați rămas fără niciun coechipier în seria voastră sau dacă sunteți restanțieri. Fiecare echipă va desemna un membru al acesteia cu rolul de căpitan. **Căpitanul va avea, printre altele, sarcina de a trimite în numele echipei sale soluţiile pentru fiecare din etapele rămase. Ceilalţi membri ai echipei nu vor trimite soluţii, decât in cazul in care căpitanul nu poate face aceasta din motive obiective.**
 +
 +Această etapă va avea **1 săptămână**. Punctajul alocat acestei etape este de **0 puncte**.
 +
 +Deadline-ul acestei etape este **duminică,​ 6 martie 2016, ora 23:55.**
 +===== Etapa 1 =====
 +
 +Prima etapă a proiectului presupune acomodarea echipelor cu jocul Ultimate Tic Tac Toe și realizarea unei soluții simple care să joace corect. Aceasta nu trebuie să aibă un nivel de complexitate ridicat pentru obținerea punctajului maxim, întrucât evaluarea se va face împotriva unui bot care va muta aleator (PABOT1). Vor fi n meciuri, iar pentru punctajul maxim, soluția trebuie să obțină minim n/2 puncte.
 +Punctajul unui meci este următorul:
 +  * victorie: 1 punct
 +  * remiză: 0 puncte
 +  * infrangere: -1 punct
 +Punctajul etapei este de 0.4 puncte. Aceste vor fi acordate în felul următor, în funcție de punctajul obținut în meciurile cu bot-ul nostru:
 +  * <0: 0 puncte
 +  * 0-n/2: proporțional din punctajul total (de 0.4 puncte)
 +  * >n/2: 0.4 puncte ​
 +
 +Această etapă va avea **3 săptămâni**. Punctajul alocat acestei etape este de **0.4 puncte**.
 +
 +Deadline-ul acestei etape este **marți, 29 martie 2016, ora 23:55** (prelungit de la <​del>​duminică,​ 27 martie 2016, ora 23:​55</​del>​ din cauza problemelor de upload și compilare soluții)
 +===== Etapa 2 =====
 +
 +Pentru aceasta etapa, sistemul de punctare ramane acelasi ca la etapa 1, insa punctajul maxim va fi de **0.5 puncte**.
 +
 +Deadline-ul acestei etape este **marți, 19 aprilie 2016, ora 23:55**
 +===== Etapa 3 =====
 +
 +Pentru aceasta etapa, sistemul de punctare ramane acelasi ca la etapele precedente, insa punctajul maxim va fi de **0.5 puncte**.
 +
 +Deadline-ul acestei etape este **marți, 10 mai 2016, ora 23:55**
 +===== Etapa 4 =====
 +
 +În cadrul acestei etape se va realiza un concurs între proiectele realizate. În funcție de numărul de proiecte finite realizate se va stabili formatul concursului:​ campionat, tournament tree sau grupe+tournament tree. \\ Punctajul aferent acestei etape este de **0.6 puncte** si se va acorda dupa urmatorul algoritm:
 +  * Locul 1 va primi 0.6 puncte
 +  * Locul 2 va primi 0.5 puncte
 +  * Locul 3 va primi 0.4 puncte
 +  * Restul proiectelor vor primi in functie de locul in clasament intre 0 si 0.35 puncte, marja intre doua proiecte consecutive fiind de 0.35/​(numar_proiecte_finaliste-3)
 +
 +Deadline-ul acestei etape este **vineri, 20 mai 2016, ora 23:55**
 +
 +===== Referințe =====
 +[1] - http://​theaigames.com/​competitions/​ultimate-tic-tac-toe ​ \\
 +[2] - http://​theaigames.com/​competitions/​ultimate-tic-tac-toe/​rules \\
 +[3] - http://​theaigames.com/​languages/​ \\
pa/regulament-proiect-2016.txt · Last modified: 2017/02/24 17:18 by stefan.ruseti
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0