Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pa:regulament-general [2019/03/03 16:46]
radu.iacob [Teme]
pa:regulament-general [2020/05/20 09:35] (current)
stefan.popa2209 [Teme]
Line 1: Line 1:
-====== Regulament General PA 2019 ======+====== Regulament General PA 2020 ======
  
 ===== Notare ===== ===== Notare =====
Line 21: Line 21:
 | Activitate Laborator | 1 punct | | Activitate Laborator | 1 punct |
  
-După cum se poate observa, în timpul anului se poate ajunge la o notă maxima de 7 puncte. Deși nota maxima ​în laborator va fi de 6 puncte, oricine acumulează un punctaj mai mare de 6 puncte, va beneficia de diferența aceasta ca bonus în examen. Totuși, vă atragem atenția că pentru a lua nota 10 la PA, nu este suficient să aveți 7 puncte în laborator și 2,5 puncte în examen, ci este necesar să aveți minim 3 puncte în examen pentru a putea lua nota 10.+După cum se poate observa, în timpul anului se poate ajunge la o notă maxima de 7 puncte. Deși nota maximă ​în laborator va fi de 6 puncte, oricine acumulează un punctaj mai mare de 6 puncte, va beneficia de diferența aceasta ca bonus în examen. Totuși, vă atragem atenția că pentru a lua nota 10 la PA, nu este suficient să aveți 7 puncte în laborator și 2,5 puncte în examen, ci este necesar să aveți minim 3 puncte în examen pentru a putea lua nota 10.
  
 La fel ca și în anii anteriori, se poate acorda un bonus suplimentar pentru rezultate bune la concursuri de programare (precum ACM ICPC, ONIS, si altele semnalate de catre voi). Dacă ați participat într-o activitate extra-școlară și ați obținut rezultate foarte bune, contactați-l pe Traian Rebedea pentru a discuta daca puteți primi un bonus. Trebuie menționat că bonusul maxim este de 1.5 puncte, și se poate obține doar în următoarele situații: pentru calificarea la ACM SEERC sau pentru un loc pe podiumul ONIS. La fel ca și în anii anteriori, se poate acorda un bonus suplimentar pentru rezultate bune la concursuri de programare (precum ACM ICPC, ONIS, si altele semnalate de catre voi). Dacă ați participat într-o activitate extra-școlară și ați obținut rezultate foarte bune, contactați-l pe Traian Rebedea pentru a discuta daca puteți primi un bonus. Trebuie menționat că bonusul maxim este de 1.5 puncte, și se poate obține doar în următoarele situații: pentru calificarea la ACM SEERC sau pentru un loc pe podiumul ONIS.
Line 30: Line 30:
 Limbajele de programare acceptate pentru rezolvarea acestora sunt: C/C++ sau Java. Dacă doriți să rezolvați tema într-un alt limbaj, vă rog să luați legătura cu Traian Rebedea. Dacă el este de acord cu propunerea voastră, puteți rezolva tema în limbajul dorit. Limbajele de programare acceptate pentru rezolvarea acestora sunt: C/C++ sau Java. Dacă doriți să rezolvați tema într-un alt limbaj, vă rog să luați legătura cu Traian Rebedea. Dacă el este de acord cu propunerea voastră, puteți rezolva tema în limbajul dorit.
  
-Responsabilii de teme sunt: Radu Visan, Cristian Banu si Teodor Popescu.+Responsabilii de teme sunt: Ștefania Budulan și Ștefan Popa.
  
 Fiecare temă va avea fixat un termen limită. Temele vor putea fi uploadate pe site și după expirarea acestui termen limită, însă cu o penalizare de 0.5 puncte pe zi (din 10 puncte). Temele trimise cu o întârziere mai mare de 7 zile nu vor fi notate. Fiecare temă va avea fixat un termen limită. Temele vor putea fi uploadate pe site și după expirarea acestui termen limită, însă cu o penalizare de 0.5 puncte pe zi (din 10 puncte). Temele trimise cu o întârziere mai mare de 7 zile nu vor fi notate.
Line 54: Line 54:
 Pentru a asigura o notare uniformă a temelor, există o singură persoană care este responsabilă de corectarea unei teme la nivelul unei serii. Pentru fiecare temă propusă, se vor specifica responsabilii pentru enunț și corectarea ei în formularea enunțului de pe site. Responsabilii pentru corectarea temelor sunt: Pentru a asigura o notare uniformă a temelor, există o singură persoană care este responsabilă de corectarea unei teme la nivelul unei serii. Pentru fiecare temă propusă, se vor specifica responsabilii pentru enunț și corectarea ei în formularea enunțului de pe site. Responsabilii pentru corectarea temelor sunt:
  
-| |Seria CA|Seria CB|Seria CC|Seria CD+| |Seria CA|Seria CB|Seria CC| 
-|Tema 1|TBD|TBD|TBD|TBD+|Tema 1| Adrian HarmaselStefan Cosmin CiocanCristian Patrascu
-|Tema 2|TBD|TBD|TBD|TBD|+|Tema 2| Ștefan PopaAndreea Cozuc Andreea Oltean ​|
  
 Toate temele vor fi corectate folosind același set de teste. Pentru a veni în ajutorul vostru și a testa corectitudinea și eficiența implementării temelor, vom încerca să folosim vmchecker ([[http://​github.com/​vmchecker/​vmchecker]],​ [[http://​svn.rosedu.org/​vmchecker]]) pentru fiecare temă, astfel încât orice student să poată avea feedback înainte de trimiterea rezolvării temei. Toate temele vor fi testate automat de către noi folosind vmchecker, dar și prin verificarea codului și citirea readme-ului. **Atenție! Chiar dacă treceți toate testele de pe vmchecker, nu înseamnă că veți lua nota 10 dacă nu acumulați și cele 2 puncte pentru comentarii, readme, claritate și lizibilitate cod.** Toate temele vor fi corectate folosind același set de teste. Pentru a veni în ajutorul vostru și a testa corectitudinea și eficiența implementării temelor, vom încerca să folosim vmchecker ([[http://​github.com/​vmchecker/​vmchecker]],​ [[http://​svn.rosedu.org/​vmchecker]]) pentru fiecare temă, astfel încât orice student să poată avea feedback înainte de trimiterea rezolvării temei. Toate temele vor fi testate automat de către noi folosind vmchecker, dar și prin verificarea codului și citirea readme-ului. **Atenție! Chiar dacă treceți toate testele de pe vmchecker, nu înseamnă că veți lua nota 10 dacă nu acumulați și cele 2 puncte pentru comentarii, readme, claritate și lizibilitate cod.**
Line 66: Line 66:
  
 Responsabilii pentru corectarea proiectelor sunt: Responsabilii pentru corectarea proiectelor sunt:
-  * Seria CA: TBD +  * Seria CA: Ștefan Rușeți 
-  * Seria CB: TBD +  * Seria CB: Ștefan Rușeți 
-  * Seria CC: TBD +  * Seria CC: Ștefan Rușeți
-  * Seria CD: TBD+
  
 ==== Testul practic ==== ==== Testul practic ====
Line 79: Line 78:
 Ne dorim ca activitatea de laborator să vă ofere ocazia să vedeți care este utilitatea algoritmilor discutați în cadrul cursului, experimentând rezolvarea unor probleme mai simple, ce pot fi abordate în cadrul unui laborator. ​ Ne dorim ca activitatea de laborator să vă ofere ocazia să vedeți care este utilitatea algoritmilor discutați în cadrul cursului, experimentând rezolvarea unor probleme mai simple, ce pot fi abordate în cadrul unui laborator. ​
  
-Pentru ca laboratoarele să se desfășoare cât mai bine pentru voi, este recomandat să citiți materialele de laborator măcar o data înainte de ora de laborator. Dacă aveți întrebări sau observații legate de conținutul vreunui laborator, vă rugăm să îl contactați pe Mihai Dascălu ​sau/și pe asistentul(a) de la semi-grupa voastră.+Pentru ca laboratoarele să se desfășoare cât mai bine pentru voi, este recomandat să citiți materialele de laborator măcar o data înainte de ora de laborator. Dacă aveți întrebări sau observații legate de conținutul vreunui laborator, vă rugăm să îl contactați pe Darius Neațu ​sau/și pe asistentul(a) de la semi-grupa voastră.
  
 La fiecare laborator studentul poate obține unul din următoarele punctaje: La fiecare laborator studentul poate obține unul din următoarele punctaje:
Line 89: Line 88:
   * 1 (insuficient) - doar a venit la laborator, fără a scrie cod, dar a fost atent și implicat în cadrul explicațiilor.   * 1 (insuficient) - doar a venit la laborator, fără a scrie cod, dar a fost atent și implicat în cadrul explicațiilor.
  
-In cadrul laboratorului,​ veți găsi instalat atât Windows ​XP SP3, cât și Ubuntu ​9.04. Sperăm ca pentru fiecare sistem de operare să găsiți editoarele și compilatoarele cu care sunteți obișnuiți (puteți alege între C, C++, Python, Java, C# și Haskell). ​+In cadrul laboratorului,​ veți găsi instalat atât Windows, cât și Ubuntu. Sperăm ca pentru fiecare sistem de operare să găsiți editoarele și compilatoarele cu care sunteți obișnuiți (puteți alege între C, C++, Python, Java, C# și Haskell). ​
  
 **Deoarece în laborator nu sunt decât 12 sisteme funcționale,​ numărul studenților din fiecare semi-grupă este limitat la 16.** Împărțirea studenților dintr-o grupă în semi-grupe se va face alfabetic, dacă nu găsiți altă soluție cu care să fie de acord întreaga grupă. În măsura în care numărul de calculatoare și laptopuri ne permite, echipa de PA își dorește ca laboratoarele sa fie rezolvate individual! Prin acest lucru, **dorim să stimulăm rezolvarea individuală a problemelor de laborator**,​ acest lucru fiind util în special pentru voi întrucât veți căpăta experiența care vă va ajuta la rezolvarea temelor, a problemelor de la examen, precum și a altor probleme întâlnite în facultate sau în viața de zi cu zi. **Utilizarea laptopurilor pentru rezolvarea problemelor de laborator este permisă doar cu acordul asistenţilor,​ iar tentativele de fraudare (laboratoare rezolvate de altcineva sau în afara orelor) vor fi pedepsite!** **Deoarece în laborator nu sunt decât 12 sisteme funcționale,​ numărul studenților din fiecare semi-grupă este limitat la 16.** Împărțirea studenților dintr-o grupă în semi-grupe se va face alfabetic, dacă nu găsiți altă soluție cu care să fie de acord întreaga grupă. În măsura în care numărul de calculatoare și laptopuri ne permite, echipa de PA își dorește ca laboratoarele sa fie rezolvate individual! Prin acest lucru, **dorim să stimulăm rezolvarea individuală a problemelor de laborator**,​ acest lucru fiind util în special pentru voi întrucât veți căpăta experiența care vă va ajuta la rezolvarea temelor, a problemelor de la examen, precum și a altor probleme întâlnite în facultate sau în viața de zi cu zi. **Utilizarea laptopurilor pentru rezolvarea problemelor de laborator este permisă doar cu acordul asistenţilor,​ iar tentativele de fraudare (laboratoare rezolvate de altcineva sau în afara orelor) vor fi pedepsite!**
Line 123: Line 122:
   - Cum vor fi temele verificate că sunt copiate ? \\ În primul rând, vom folosi un software special pentru detecția asemănării codului sursă. În al doilea rând, ne bazăm și pe experiența noastră, ținând cont că o singură persoană va corecta temele pentru o întreagă serie.   - Cum vor fi temele verificate că sunt copiate ? \\ În primul rând, vom folosi un software special pentru detecția asemănării codului sursă. În al doilea rând, ne bazăm și pe experiența noastră, ținând cont că o singură persoană va corecta temele pentru o întreagă serie.
   - Din motive excepționale,​ nu pot face orele cu semi-grupa mea. Ce pot face ? \\ În acest caz, trebuie să trimiteți un e-mail asistentului de la semi-grupa voastră și să îi explicați situația voastră. El vă poate îndruma spre alte semi-grupe unde sunt calculatoare libere şi va contacta şi profesorul de la seria voastră pentru a discuta această mutare.   - Din motive excepționale,​ nu pot face orele cu semi-grupa mea. Ce pot face ? \\ În acest caz, trebuie să trimiteți un e-mail asistentului de la semi-grupa voastră și să îi explicați situația voastră. El vă poate îndruma spre alte semi-grupe unde sunt calculatoare libere şi va contacta şi profesorul de la seria voastră pentru a discuta această mutare.
-  - Dacă sunt restanțier,​ pot să pastrez punctajul pentru activitatea din timpul anului obținut în anii anteriori? \\ Da, pentru mai multe detalii accesați următorul [[https://​acs.curs.pub.ro/​2018/​mod/​page/​view.php?​id=10885|link ]]. +  - Dacă sunt restanțier,​ pot să pastrez punctajul pentru activitatea din timpul anului obținut în anii anteriori? \\ Da, pentru mai multe detalii accesați următorul [[https://​acs.curs.pub.ro/​2019/​mod/​page/​view.php?​id=10840|link]]. ​
pa/regulament-general.1551624397.txt.gz · Last modified: 2019/03/03 16:46 by radu.iacob
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0