Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

moby:android:02 [2020/05/28 16:58]
radu.ciobanu created
moby:android:02 [2020/07/16 15:51] (current)
radu.ciobanu
Line 1: Line 1:
 +{{:​moby:​android:​an_banner.png?​nolink&​250|}}
 +
 ===== Sesiunea 2 - Activități și Intent-uri ===== ===== Sesiunea 2 - Activități și Intent-uri =====
  
-TODO+A doua lecție este formată din trei componente și parcurge următoarele subiecte: 
 + 
 +  * activitățile - cele mai importante componente ale interfeței unei aplicații Android 
 +  * Intent-urile (implicite și explicite) - modalitatea de a comunica între activități 
 +  * evenimente de tip callback care se pot folosi pentru execuția de cod în fiecare stagiu al unei activități. 
 + 
 +==== Activități și Intent-uri ==== 
 + 
 +În această primă parte a sesiunii, vom înțelege cum putem trimite un Intent explicit pentru a porni o activitate specifică. 
 + 
 +<note important>​ 
 +**//​Prezentare//​** 
 + 
 +[[https://​docs.google.com/​presentation/​d/​1kjxsI9brdVRIx3rqoB0H-1-PmVlzJbiQNf4PyqzZKJM/​edit#​slide=id.g116d7d9d49_3_13|2.1 Activities and Intents]] 
 +</​note>​ 
 + 
 +<note tip> 
 +**//Concept chapter//​** 
 + 
 +[[https://​google-developer-training.github.io/​android-developer-fundamentals-course-concepts-v2/​unit-1-get-started/​lesson-2-activities-and-intents/​2-1-c-activities-and-intents/​2-1-c-activities-and-intents.html|2.1 Activities and Intents]] 
 +</​note>​ 
 + 
 +<​note>​ 
 +**//​Codelab//​** 
 + 
 +[[https://​codelabs.developers.google.com/​codelabs/​android-training-create-an-activity/#​0|2.1 Activities and Intents]] 
 +</​note>​ 
 + 
 +==== Ciclul de viață și stările unei activități ==== 
 + 
 +În a doua parte, vom învăța despre ciclul de viață al unei activități și stările în care se poate ea afla. 
 + 
 +<note important>​ 
 +**//​Prezentare//​** 
 + 
 +[[https://​docs.google.com/​presentation/​d/​1m7fHePW3-LcuCDXWHbOolWNN1y3jDv7V2pI0yVhCwT8/​edit#​slide=id.g116d7d9d49_3_13|2.2 Activity lifecycle and state]] 
 +</​note>​ 
 + 
 +<note tip> 
 +**//Concept chapter//​** 
 + 
 +[[https://​google-developer-training.github.io/​android-developer-fundamentals-course-concepts-v2/​unit-1-get-started/​lesson-2-activities-and-intents/​2-2-c-activity-lifecycle-and-state/​2-2-c-activity-lifecycle-and-state.html|2.2 Activity lifecycle and state]] 
 +</​note>​ 
 + 
 +<​note>​ 
 +**//​Codelab//​** 
 + 
 +[[https://​codelabs.developers.google.com/​codelabs/​android-training-activity-lifecycle-and-state/#​0|2.2 Activity lifecycle and state]] 
 +</​note>​ 
 + 
 +==== Intent-uri implicite ==== 
 + 
 +În final, vom înțelege cum putem trimite un Intent implicit pentru a realiza o cerere către o activitate care să ne răspundă la o necesitate. 
 + 
 +<note important>​ 
 +**//​Prezentare//​** 
 + 
 +[[https://​docs.google.com/​presentation/​d/​1DSl-LNN7Kp3gQ9ZadBe8clWNGhs_8xdcYQoxZbF5cRk/​edit#​slide=id.g116d7d9d49_3_13|2.3 Implicit Intents]] 
 +</​note>​ 
 + 
 +<note tip> 
 +**//Concept chapter//​** 
 + 
 +[[https://​google-developer-training.github.io/​android-developer-fundamentals-course-concepts-v2/​unit-1-get-started/​lesson-2-activities-and-intents/​2-3-c-implicit-intents/​2-3-c-implicit-intents.html|2.3 Implicit Intents]] 
 +</​note>​ 
 + 
 +<​note>​ 
 +**//​Codelab//​** 
 + 
 +[[https://​codelabs.developers.google.com/​codelabs/​android-training-activity-with-implicit-intent/#​0|2.3 Implicit Intents]] 
 +</​note>​ 
 + 
 +====== ======
  
 +{{:​moby:​android:​smartrdi_an.png?​nolink&​300|}}
moby/android/02.1590674307.txt.gz · Last modified: 2020/05/28 16:58 by radu.ciobanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0