Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

iocla:laboratoare:laborator-01 [2021/10/11 10:04]
razvan.deaconescu [Exerciții]
iocla:laboratoare:laborator-01 [2022/03/02 21:19] (current)
teodor_stefan.dutu [Exerciții]
Line 73: Line 73:
 Sistemul hexazecimal este utilizat pentru a reprezenta adresele la care se află datele în memorie și pentru a vizualiza aceste date într-un mod mai ușor de interpretat decât o secvență compusă doar din 0 și 1. Imaginea de mai jos oferă un exemplu în acest sens: Sistemul hexazecimal este utilizat pentru a reprezenta adresele la care se află datele în memorie și pentru a vizualiza aceste date într-un mod mai ușor de interpretat decât o secvență compusă doar din 0 și 1. Imaginea de mai jos oferă un exemplu în acest sens:
  
-{{:​iocla:​laboratoare:​Hex-View.png|Hartă memorie}}+{{:​iocla:​laboratoare:​Hex-View.png?700x350|Hartă memorie}}
  
 ==== Reprezentarea tipurilor de date ==== ==== Reprezentarea tipurilor de date ====
Line 193: Line 193:
 ===== Exerciții ===== ===== Exerciții =====
  
-<​note>​+<​note ​important>
 În cadrul laboratoarelor vom folosi repository-ul de git al materiei IOCLA - ([[https://​github.com/​systems-cs-pub-ro/​iocla|https://​github.com/​systems-cs-pub-ro/​iocla]]). Repository-ul este clonat pe desktop-ul [[https://​ocw.cs.pub.ro/​courses/​iocla/​utile#​masina_virtuala_de_linux|mașinii virtuale]]. Pentru a-l actualiza, folosiți comanda ''​%%git pull origin master%%''​ din interiorul directorului în care se află repository-ul (~/​Desktop/​iocla).Recomandarea este să îl actualizați cât mai frecvent, înainte să începeți lucrul, pentru a vă asigura că aveți versiunea cea mai recentă. Dacă doriți să descărcați repository-ul în altă locație, folosiți comanda ''​%%git clone https://​github.com/​systems-cs-pub-ro/​iocla ${target}%%''​. Pentru mai multe informații despre folosirea utilitarului ''​%%git%%'',​ urmați ghidul de la [[https://​gitimmersion.com|Git Immersion]]. În cadrul laboratoarelor vom folosi repository-ul de git al materiei IOCLA - ([[https://​github.com/​systems-cs-pub-ro/​iocla|https://​github.com/​systems-cs-pub-ro/​iocla]]). Repository-ul este clonat pe desktop-ul [[https://​ocw.cs.pub.ro/​courses/​iocla/​utile#​masina_virtuala_de_linux|mașinii virtuale]]. Pentru a-l actualiza, folosiți comanda ''​%%git pull origin master%%''​ din interiorul directorului în care se află repository-ul (~/​Desktop/​iocla).Recomandarea este să îl actualizați cât mai frecvent, înainte să începeți lucrul, pentru a vă asigura că aveți versiunea cea mai recentă. Dacă doriți să descărcați repository-ul în altă locație, folosiți comanda ''​%%git clone https://​github.com/​systems-cs-pub-ro/​iocla ${target}%%''​. Pentru mai multe informații despre folosirea utilitarului ''​%%git%%'',​ urmați ghidul de la [[https://​gitimmersion.com|Git Immersion]].
 </​note>​ </​note>​
Line 283: Line 283:
 <note tip> Operația de rotire (numită și deplasare circulară) este similară cu cea de deplasare, singura diferență fiind aceea că spațiul gol generat de deplasare este înlocuit cu bitul eliminat. <note tip> Operația de rotire (numită și deplasare circulară) este similară cu cea de deplasare, singura diferență fiind aceea că spațiul gol generat de deplasare este înlocuit cu bitul eliminat.
  
-{{:iocla:​laboratoare:​left-logical-shift.png|Deplasare logică la stânga}}+Exemplu rotație **stânga** cu **un** bit:
  
-{{:​iocla:​laboratoare:​right-logical-shift.png|Deplasare ​logică la dreapta}} </​note>​+{{:​iocla:​laboratoare:​left-logical-rotation.png|Rotație ​logică la stânga}} 
 +</​note>​
  
 <​note> ​ <​note> ​
Line 295: Line 296:
 Veți rezolva exercițiul plecând de la fișierul odd_even.c aflat în directorul 5-odd_even. Veți rezolva exercițiul plecând de la fișierul odd_even.c aflat în directorul 5-odd_even.
  
-Să se parcurgă un tablou ​de întregi pe 32 de biți folosind operații cu pointeri și să se afișeze în binar numerele pare și în hexazecimal numerele impare.+Să se parcurgă un vector ​de întregi pe 32 de biți folosind operații cu pointeri și să se afișeze în binar numerele pare și în hexazecimal numerele impare.
  
-<​note>​ În rezolvare folosiți operații pe biți oriunde este posibil! </​note>​+<​note>​ 
 +În rezolvare folosiți operații pe biți oriunde este posibil! 
 +</​note>​
  
-<​note>​ Pentru vectorul: 214, 71, 84, 134, 86, programul va afișa:+<​note>​ 
 +Pentru vectorul: 214, 71, 84, 134, 86, programul va afișa:
  
 +<​code>​
 0b11010110 0b11010110
 0x00000047 0x00000047
 0b01010100 0b01010100
 0b10000110 0b10000110
-0b01010110 </​note>​+0b01010110 
 +</​code>​ 
 +</​note>​
  
 ===== Soluții ===== ===== Soluții =====
iocla/laboratoare/laborator-01.1633935874.txt.gz · Last modified: 2021/10/11 10:04 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0