Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

iocla:cursuri:curs-12 [2018/12/13 15:43]
razvan.deaconescu
iocla:cursuri:curs-12 [2019/12/31 20:25] (current)
razvan.deaconescu
Line 1: Line 1:
-====== Curs 12: Optimizări ​======+====== Curs 12: C + asm ======
  
 <​html>​ <​html>​
-    <iframe src="​https://​docs.google.com/viewer?​url=http:​//elf.cs.pub.ro/asm/res/​cursuri/​IOCLA_curs_12_Optimizari.pdf&embedded=true" width="​600" height="​480" ​style="bordernone;"> +    <iframe src="​https://​ctipub-my.sharepoint.com/personal/dragos_niculescu_upb_ro/_layouts/15/Doc.aspx?​sourcedoc={32da1aa4-6b1d-4ed8-a794-42493a904e97}&amp;action=embedview&​amp;​wdAr=1.3333333333333333" width="​722px" height="​565px" ​frameborder="0">​This is an embedded <a target="​_blank"​ href="​https://​office.com">Microsoft Office</​a>​ presentation,​ powered by <a target="​_blank"​ href="​https://​office.com/​webapps">​Office</​a>​.</​iframe>​
-    ​</​iframe>​+
 </​html>​ </​html>​
  
-  * [[http://elf.cs.pub.ro/asm/​res/​cursuri/​IOCLA_curs_12_Optimizari.pdf|Curs 12Optimizări (PDF)]] +  * [[https://ctipub-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dragos_niculescu_upb_ro/EaQa2jIda9hOp5RCSTqQTpcBeNlXwd0D_zZjZtp36LW9QQ?​e=FZ7r1u|Curs 12: C + asm ]]
-  * [[http://elf.cs.pub.ro/asm/res/​cursuri/​IOCLA_curs_12_Optimizari-notes3on1.pdf|Curs 12: Optimizări (handout: 3on1 notes)]] +
  
   * Suport curs   * Suport curs
-    * Ray Sefarth, "Introduction to 64 Bit Intel Assembly Language Programming ​for Linux",​ 2011, capitolul 15 +    * Sivarama P. Dandamudi: ​Introduction to Assembly Language Programming 
-    Richard Blum, "​Professional Assembly Language",​ 2005, capitolul 16   +      Chapter 17High-Level Language Interface
-  * De citit, alte surse +
-    *  [[http://​agner.org/​optimize/​| Agner Fog optimization manuals ​optimizarea e un curs de semestru! ]] +
-    * [[https://​danluu.com/​assembly-intrinsics/​|Hand coded assembly beats intrinsics in speed and simplicity]] +
-    * [[http://​arjunsreedharan.org/​post/​82710718100/​kernel-101-lets-write-a-kernel|Let'​s write a kernel]] +
-    * [[http://​neilkemp.us/​src/​sse_tutorial/​sse_tutorial.html|Intel SSE Tutorial : An Introduction to the SSE Instruction Set]] +
- +
-     +
  
 ===== Demo-uri ===== ===== Demo-uri =====
  
-Pentru parcurgerea ​demo-urilor, folosim<​code ​bash+Demo-urile se găsesc în [[https://​github.com/​iocla/​demo|repository]]. Pentru a clona și accesa repository-ul folosiți comenzile:​ 
-git clone https://​github.com/​iocla/​curs-12-demo.git ​ +<​code>​ 
-</​code>​ și accesăm directorul rezultat în urma decomprimării<​code bash> +git clone https://​github.com/​iocla/​demo iocla-demo.git 
-cd curs-12-demo/+cd iocla-demo.git/
 </​code>​ </​code>​
  
-Acum putem parcurge secțiunile cu demo-uri de mai jos. +Apoi accesați directorul ​''​curs-12/''​ folosind, în directorul repository-ului ​(''​iocla-demo.git/''​) comanda: 
- +<​code>​ 
-==== Demo  ==== +cd curs-12
- +</code>
-''​cd curs-12-demo/''​ +
- +
-''​cat /​proc/​cpuinfo | grep Hz''​ +
- +
-''​make''​ +
- +
-''​./​test_freq''​  +
-estimează frecvența procesorului ​folosind ​registrul TSC pentru sleep(1) +
- +
-''​./​test_rdtsc''​  +
-în bucla rep trebuie încercate diverse combinații de instrucțiuni. ​ +
-Programul afișează numărul de instrucțiuni din buclă și numărul de cicli folositi.  +
- +
-''​./test_sse'' ​ +
-se compară viteza de execuție cu operații SSE cu prelucrarea clasică octet cu octet +
- +
-''​./lock''​  +
-Cum arată inline assembly? Cu C++  +
-Cum arată un "race condition"?​  +
-Instrucțiunile nu sunt atomice!  +
-Prefixul lock.  +
- +
- +
- +
- +
- +
  
iocla/cursuri/curs-12.1544708604.txt.gz · Last modified: 2018/12/13 15:43 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0