Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

eim:laboratoare:laborator06 [2019/04/04 14:52]
dragos.niculescu
eim:laboratoare:laborator06 [2019/04/05 11:33] (current)
dragos.niculescu
Line 5: Line 5:
 Pentru a putea comunica prin intermediul unui socket TCP, o mașină fizică și dispozitivul mobil trebuie să se găsească în aceeași rețea, astfel încât adresele IP ale acestora să fie vizibile între ele. Pentru a putea comunica prin intermediul unui socket TCP, o mașină fizică și dispozitivul mobil trebuie să se găsească în aceeași rețea, astfel încât adresele IP ale acestora să fie vizibile între ele.
 === Comenzi utile === === Comenzi utile ===
-  *  <code shell>ip ro</​code> ​ interfețele,​ adresele, rutele (în telefon sau emulator) +  *  <code shell>vbox86p:/ # ip ro  
-  * <code shell>ip ro</​code> ​ interfețele,​ adresele, rutele (mașina de dezvoltare Linux)+172.16.4.0/​22 dev eth1  proto kernel ​ scope link  src 172.16.7.89  
 +192.168.57.0/​24 dev eth0  proto kernel ​ scope link  src 192.168.57.101  
 +</​code> ​ interfețele,​ adresele, rutele (în telefon sau emulator) 
 +  * <code shell>student@eg106:​~$ ​ip ro 
 +default via 172.16.7.254 dev eno1 proto dhcp metric 100  
 +169.254.0.0/​16 dev eno1 scope link metric 1000  
 +172.16.4.0/​22 dev eno1 proto kernel scope link src 172.16.7.36 metric 100  
 +172.16.101.0/​24 dev vmnet1 proto kernel scope link src 172.16.101.1  
 +192.168.57.0/​24 dev vboxnet1 proto kernel scope link src 192.168.57.1  
 +</​code> ​ interfețele,​ adresele, rutele (mașina de dezvoltare Linux)
   * <code shell>​netstat -rn</​code> ​ interfețele,​ adresele, rutele (mașina de dezvoltare OSX)   * <code shell>​netstat -rn</​code> ​ interfețele,​ adresele, rutele (mașina de dezvoltare OSX)
   * <code shell>​ipconfig</​code> ​ interfețele,​ adresele, rutele (în telefon sau emulator)  ​   * <code shell>​ipconfig</​code> ​ interfețele,​ adresele, rutele (în telefon sau emulator)  ​
Line 596: Line 605:
 </​note>​ pentru a afla varianta folosită implicit. ​ </​note>​ pentru a afla varianta folosită implicit. ​
 <​code>​ <​code>​
-student@eim2017:​~$ nc 192.168.56.101 2017+student@eim2017:​~$ nc 172.16.7.89 2017
 Hello, EIM Student! Hello, EIM Student!
-student@eim2017:​~$ time nc 192.168.56.101 2017+student@eim2017:​~$ time nc 172.16.7.89 2017
 Hello, EIM Student! Hello, EIM Student!
  
Line 760: Line 769:
  
 <​code>​ <​code>​
-student@eim2017:​~$ nc 192.168.56.101 2017+student@eim2017:​~$ nc 172.16.7.89 2017
 Hello, EIM Student! Hello, EIM Student!
-student@eim2017:​~$ time nc 192.168.56.101 2017+student@eim2017:​~$ time nc 172.16.7.89 2017
 Hello, EIM Student! Hello, EIM Student!
  
eim/laboratoare/laborator06.txt · Last modified: 2019/04/05 11:33 by dragos.niculescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0