Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

eim:laboratoare:laborator02 [2020/02/27 09:18]
madalina.barbu [Depanarea unei aplicații Android]
eim:laboratoare:laborator02 [2020/02/27 09:25] (current)
madalina.barbu [Depanarea unei aplicații Android]
Line 832: Line 832:
  
 **Procese și Fire de Execuție** **Procese și Fire de Execuție**
-<​spoiler>​ 
 În panoul **//​Threads//​** sunt afișate informațiile despre fiecare fir de execuție corespunzător unui proces. Întrucât aceste informații sunt preluate prin intermediul unei legături de rețea, astfel încât traficul generat este destul de mare, pentru nu a se încetini semnificativ funcționarea dispozitivului mobil (care este nevoit sa transmită aceste date permanent), vizualizarea trebuie activată manual. Astfel, se selectează dispozitivul mobil dorit și procesul respectiv (din panoul //​Devices//​) și se apasă butonul //​Refresh//​. În panoul **//​Threads//​** sunt afișate informațiile despre fiecare fir de execuție corespunzător unui proces. Întrucât aceste informații sunt preluate prin intermediul unei legături de rețea, astfel încât traficul generat este destul de mare, pentru nu a se încetini semnificativ funcționarea dispozitivului mobil (care este nevoit sa transmită aceste date permanent), vizualizarea trebuie activată manual. Astfel, se selectează dispozitivul mobil dorit și procesul respectiv (din panoul //​Devices//​) și se apasă butonul //​Refresh//​.
  
 {{ :​eim:​laboratoare:​laborator02:​ddms_threads.png?​nolink&​600 }} {{ :​eim:​laboratoare:​laborator02:​ddms_threads.png?​nolink&​600 }}
-<​spoiler>​ 
 **Utilizarea Memoriei** **Utilizarea Memoriei**
-<​spoiler>​ 
 DDMS oferă posibilitatea de a monitoriza utilizarea memoriei în cadrul panourilor **//​Heap//​** și **//​Allocation Tracker//​**,​ oferind informații cu privire la gradul de ocupare a memoriei, defalcată pe tipuri de obiecte (obiecte, clase, tablouri conținând elemente stocate pe 1, 2, 4, 8 octeți, date non-Java). ​ DDMS oferă posibilitatea de a monitoriza utilizarea memoriei în cadrul panourilor **//​Heap//​** și **//​Allocation Tracker//​**,​ oferind informații cu privire la gradul de ocupare a memoriei, defalcată pe tipuri de obiecte (obiecte, clase, tablouri conținând elemente stocate pe 1, 2, 4, 8 octeți, date non-Java). ​
  
 {{ :​eim:​laboratoare:​laborator02:​ddms_heap.png?​nolink&​600 }} {{ :​eim:​laboratoare:​laborator02:​ddms_heap.png?​nolink&​600 }}
-</​spoiler>​ 
 **Sistemul de Fișiere** **Sistemul de Fișiere**
-<​spoiler>​ 
 Consultarea sistemului de fișiere al dispozitivului mobil poate fi realizat prin intermediul panoului **//File Explorer//​**,​ putând fi vizualizate datele aplicației,​ stocate în ''​data/​data/<​package-name>'',​ unde ''<​package-name>''​ este denumirea pachetului corespunzător aplicației investigate. Consultarea sistemului de fișiere al dispozitivului mobil poate fi realizat prin intermediul panoului **//File Explorer//​**,​ putând fi vizualizate datele aplicației,​ stocate în ''​data/​data/<​package-name>'',​ unde ''<​package-name>''​ este denumirea pachetului corespunzător aplicației investigate.
-</​hidden>​ 
 {{ :​eim:​laboratoare:​laborator02:​ddms_file_explorer.png?​nolink&​600 }} {{ :​eim:​laboratoare:​laborator02:​ddms_file_explorer.png?​nolink&​600 }}
-</spoiler>+</hidden>
 **Simularea unor evenimente de tip întrerupere pentru emulator** **Simularea unor evenimente de tip întrerupere pentru emulator**
 <​spoiler>​ <​spoiler>​
eim/laboratoare/laborator02.txt · Last modified: 2020/02/27 09:25 by madalina.barbu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0