Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

uso:anunturi [2018/01/24 20:10]
cstaniloiu
uso:anunturi [2018/05/30 18:24] (current)
razvan.deaconescu
Line 1: Line 1:
 ====== Anunțuri ====== ====== Anunțuri ======
 +
 +**30 mai 2018**: Examenul de restanță/​refacere de USO pentru studenții de anul 4 are loc în datele de mai jos. Datele indicate sunt cele corecte și finale, indiferent de informațiile afișate pe site-ul facultății sau la secretariat. Le găsiți și în [[:​uso:​calendar|calendarul cursului]].
 +  * joi, 31 mai 2018, ora 14:00, sala PR001
 +  * miercuri, 6 iunie 2018, ora 14:00, sala EC004
 +
 +Puteți veni o singură dată la examen. Informații despre desfășurătorul și conținutul examenului găsiți în [[:​uso:​regulament#​restantamarire|secțiunea aferentă din pagina de reguli]]. Să aveți carnetul de student sau un act de identitate cu poză la intrarea în examen.
 +
 +Examenul este doar pentru studenții de anul 4 care au restanță la USO.
  
 **24 ianuarie 2018**: Am actualizat [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​17rERKE2oAZrc7NjYDqfMoGeedkumZhfORsuZVEaeUJU/​edit?​usp=sharing|planificarea]] cu sala studenților care refac materia. Aceștia sunt așteptați să participe la examen sâmbătă, 3 februarie 2018, o dată cu seria 1CC.  **24 ianuarie 2018**: Am actualizat [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​17rERKE2oAZrc7NjYDqfMoGeedkumZhfORsuZVEaeUJU/​edit?​usp=sharing|planificarea]] cu sala studenților care refac materia. Aceștia sunt așteptați să participe la examen sâmbătă, 3 februarie 2018, o dată cu seria 1CC. 
uso/anunturi.txt · Last modified: 2018/05/30 18:24 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0