Open CourseWare

Pentru probleme sau întrebări, vă rugăm să dați un mail la admin.ocw@cs.pub.ro.

Anul 1

Introducere în Informatică
Metode numerice
Programarea Calculatoarelor
Utilizarea Sistemelor de Operare
Structuri de date - Seria CA

Anul 2

Analiza Algoritmilor
Limbaje Formale și Automate (FILS)
Introducere în organizarea calculatorului și limbaj de asamblare
Proiectarea Algoritmilor
Paradigme de Programare
Programare Orientată pe Obiecte (Seria CC)
Sisteme de Operare (FILS)

Anul 3

Baze de date
Elemente de Grafică pe Calculator
Limbaje Formale și Automate
Rețele locale
Sisteme de Operare
Sisteme de Operare - ETTI

Anul 4

Compilatoare
Evaluarea Performanțelor
Introducere în Criptologie
Introducere în Securitatea Calculatoarelor
Managementul Proiectelor Software
Procesarea Semnalelor
Proiectarea Rețelelor
Sisteme de Prelucrare Grafică
Sisteme de Operare 2
Elemente de Informatică Mobilă

Master - Anul 1

Applied Cryptography
Computer Network Security / Operating System Security
Cyberdefense and Cyberintelligence
Enterprise Data Warehouse and Information Systems
Gestiunea Serviciilor de Rețea
Infrastructura și Servicii pentru Rețele Mobile
Operating Systems (Practical)
Programarea Jocurilor Video
Servicii avansate pentru ISP
Securitatea Avansată a Sistemelor de Calcul
SCGC
Securitatea Calculatoarelor și a Rețelelor
Securizarea Rețelelor cu Echipamente Dedicate
Securitatea Dispozitivelor Mobile
Sisteme e-Health
Startup Engineering

Master - Anul 2

Managementul Proiectelor și Serviciilor Software

Școli de vară

Internet of Things
D Summer School
Fitbit Summer School

start.txt · Last modified: 2019/05/24 14:15 by eduard.staniloiu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0