Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so:meta:anunturi [2020/03/21 20:32]
veronica.radu
so:meta:anunturi [2020/03/26 21:59] (current)
razvan.deaconescu
Line 1: Line 1:
 ====== Anunțuri ====== ====== Anunțuri ======
 +
 +**26 martie 2020**: Găsiți pe Moodle, pe instanța de curs de SO aferentă fiecăre serii (CA, CB, CC) testul grilă online pentru cursul 9: Memoria virtuală.
 +
 +Testul are 5 întrebări grilă. Fiecare întrebare grilă are 4 răspunsuri din care unul singur este corect. Testul durează 10 minute din momentul în care este pornit. Veți primi nota pe test imediat după submiterea răspunsurilor. Nu vi se va transmite răspunsul corect, puteți discuta întrebările la curs.
 +
 +Testul este activ până joi, 2 aprilie 2020, ora 23:00.
 +
 +Have fun!
  
 **21 martie 2020**: Pentru a recompensa efortul vostru din timpul semestrului,​ echipa de SO, cu sprijinul celor de la Bitdefender,​ va acorda următoarele [[https://​ocw.cs.pub.ro/​courses/​so/​meta/​hit_list|distincții]]:​ **21 martie 2020**: Pentru a recompensa efortul vostru din timpul semestrului,​ echipa de SO, cu sprijinul celor de la Bitdefender,​ va acorda următoarele [[https://​ocw.cs.pub.ro/​courses/​so/​meta/​hit_list|distincții]]:​
so/meta/anunturi.txt · Last modified: 2020/03/26 21:59 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0