Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so:laboratoare:laborator-10 [2019/05/02 22:12]
bogdan.purcareata [Exercițiul 3 - Operații sincrone/asincrone (3p)]
so:laboratoare:laborator-10 [2019/05/02 22:13] (current)
bogdan.purcareata [Exercițiul 4 - I/O completion ports (3p)]
Line 438: Line 438:
 </​code>​ </​code>​
 Dacă ați lucrat corect, în urma rulării comenzii de mai sus se vor genera în directorul curent 4 fișiere text (cu extensia ''​.txt''​) de dimensiune ''​BUFSIZ'',​ conținând caractere random. Dacă ați lucrat corect, în urma rulării comenzii de mai sus se vor genera în directorul curent 4 fișiere text (cu extensia ''​.txt''​) de dimensiune ''​BUFSIZ'',​ conținând caractere random.
-==== Exercițiul 4 - I/O completion ports (3p) ====+==== Exercițiul 4 - I/O completion ports ====
  
 Vom folosi API-ul de I/O completion ports. Vom folosi API-ul de I/O completion ports.
  
-=== Crearea unui completion ports (1p) ===+=== Crearea unui completion ports ===
  
 Intrați în proiectul ''​4-iocp''​ și analizați conținutul fișierelor ''​iocp.h''​ și ''​iocp.c''​. Completați cele 4 funcții definite în fișierul ''​iocp.c''​ (revedeți secțiunea despre [[#crearea unui completion port| IO completion ports]]). Intrați în proiectul ''​4-iocp''​ și analizați conținutul fișierelor ''​iocp.h''​ și ''​iocp.c''​. Completați cele 4 funcții definite în fișierul ''​iocp.c''​ (revedeți secțiunea despre [[#crearea unui completion port| IO completion ports]]).
  
-=== Operații I/O asincrone cu I/O completion ports (2p) ===+=== Operații I/O asincrone cu I/O completion ports ===
  
 Analizați conținutul fișierului ''​aio.c''​. Scopul exercițiului este folosirea I/O completion ports pentru așteptarea încheierii operațiilor I/O asincrone (overlapped I/O). Analizați conținutul fișierului ''​aio.c''​. Scopul exercițiului este folosirea I/O completion ports pentru așteptarea încheierii operațiilor I/O asincrone (overlapped I/O).
so/laboratoare/laborator-10.txt · Last modified: 2019/05/02 22:13 by bogdan.purcareata
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0