Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so:laboratoare:laborator-09 [2019/04/17 19:21]
octavian.grigorescu [Windows (9p)]
so:laboratoare:laborator-09 [2019/04/22 08:45] (current)
bogdan.purcareata [Exercițiul 6 - Barrier]
Line 833: Line 833:
 Deschideți sursa ''​barrier.c''​ din proiectul ''​6-Barrier''​. Implementați o barieră reutilizabilă folosind un mutex și o variabilă de tip eveniment. Completați funcțiile de lucru cu bariera pentru a obține funcționalitatea dorită (comentariile marcate cu //TODO//). Deschideți sursa ''​barrier.c''​ din proiectul ''​6-Barrier''​. Implementați o barieră reutilizabilă folosind un mutex și o variabilă de tip eveniment. Completați funcțiile de lucru cu bariera pentru a obține funcționalitatea dorită (comentariile marcate cu //TODO//).
  
-Pentru a putea semnaliza un obiect și a aștepta la un alt obiect de sincronizare în același timp, puteți folosi funcția [[http://msdn.microsoft.com/​en-us/​library/ms686293%28VS.85%29.aspx| SignalObjectAndWait ]]. De asemenea, revedeți secțiunile despre lucrul cu [[#mutex win32 | mutex-uri]] și [[#​evenimente | evenimente]].+Pentru a putea semnaliza un obiect și a aștepta la un alt obiect de sincronizare în același timp, puteți folosi funcția [[https://docs.microsoft.com/​en-us/​windows/desktop/​api/​synchapi/​nf-synchapi-signalobjectandwait| SignalObjectAndWait ]]. De asemenea, revedeți secțiunile despre lucrul cu [[#mutex win32 | mutex-uri]] și [[#​evenimente | evenimente]].
  
  
so/laboratoare/laborator-09.txt · Last modified: 2019/04/22 08:45 by bogdan.purcareata
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0