Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pa:laboratoare:laborator-10 [2019/04/19 21:10]
radu.iacob [Referinţe]
pa:laboratoare:laborator-10 [2019/04/19 21:11] (current)
radu.iacob [Complexitate]
Line 127: Line 127:
 ===== Complexitate ===== ===== Complexitate =====
  
-Timpul de execuţie depinde de implementarea structurilor de date pentru mulţimi disjuncte. Vom presupune că se foloseşte o pădure cu mulţimi disjuncte[cor]. Iniţializarea se face într-un timp O(|V|). Sortarea muchiilor în funcţie de cost se face în O(|E|log|E|). În bucla principală se execută |E| operaţii care presupun două operaţii de găsire a subarborilor din care fac parte extremităţile muchiilor şi eventual o reuniune a acestor arbori, într-un timp O(|E|log|E|). ​+Timpul de execuţie depinde de implementarea structurilor de date pentru mulţimi disjuncte. Vom presupune că se foloseşte o pădure cu mulţimi disjuncte [2][11][12]. Iniţializarea se face într-un timp O(|V|). Sortarea muchiilor în funcţie de cost se face în O(|E|log|E|). În bucla principală se execută |E| operaţii care presupun două operaţii de găsire a subarborilor din care fac parte extremităţile muchiilor şi eventual o reuniune a acestor arbori, într-un timp O(|E|log|E|). ​
  
 Deci, complexitatea totală este: O(|V|) + O(|E|log|E|) + O(|E|log|E|) = O(|E|log|E|). Deci, complexitatea totală este: O(|V|) + O(|E|log|E|) + O(|E|log|E|) = O(|E|log|E|).
pa/laboratoare/laborator-10.txt · Last modified: 2019/04/19 21:11 by radu.iacob
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0