Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pa:folosire-gitlab [2019/03/30 18:37]
radu.iacob
pa:folosire-gitlab [2019/03/30 18:38] (current)
radu.iacob
Line 1: Line 1:
-====== ​Git. Indicații/Regulament folosire GitLab pentru proiect. ======+====== Indicații ​Git. Regulament folosire GitLab pentru proiect. ======
  
 Atunci când colaborăm cu alte persoane la un același proiect este necesară folosirea unui sistem de versionare a surselor. Acesta ajută pentru a putea colabora la distanță și rezolvă problemele de partajare ale acelorași surse. Chiar și în cazurile în care suntem singurul dezvoltator al unui proiect, versionarea este indicată pentru că: Atunci când colaborăm cu alte persoane la un același proiect este necesară folosirea unui sistem de versionare a surselor. Acesta ajută pentru a putea colabora la distanță și rezolvă problemele de partajare ale acelorași surse. Chiar și în cazurile în care suntem singurul dezvoltator al unui proiect, versionarea este indicată pentru că:
pa/folosire-gitlab.txt · Last modified: 2019/03/30 18:38 by radu.iacob
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0