Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

iocla:calendar [2018/11/24 16:21]
razvan.deaconescu
iocla:calendar [2018/11/24 16:23] (current)
razvan.deaconescu
Line 9: Line 9:
 Laboratoarele de IOCLA au loc începând de **marți, 25 septembrie 2018**. Primul laborator are loc marți, 25 septembrie 2018, în intervalul 8-10, în sala ED202 și în sala EG410. Laboratoarele încep joia și se încheie miercurea în săptămâna următoare. Laboratoarele de IOCLA au loc începând de **marți, 25 septembrie 2018**. Primul laborator are loc marți, 25 septembrie 2018, în intervalul 8-10, în sala ED202 și în sala EG410. Laboratoarele încep joia și se încheie miercurea în săptămâna următoare.
  
-Nu vor avea loc laboratoare de IOCLA în perioadele marți-vineri,​ 27 noiembrie - 30 noiembrie 2018 și luni-vineri,​ 14-18 ianuarie 2019. După data de 3 decembrie 2018 laboratoarele vor începe lunea și se vor termina vinerea. Primul [[:​iocla:​laboratoare:​laborator-10|laborator 10: Gestiunea bufferelor. Buffer overflow]] are loc luni, 3 decembrie 2018.+Nu vor avea loc laboratoare de IOCLA în perioadele marți-vineri,​ 27 noiembrie - 30 noiembrie 2018 și luni-vineri,​ 14-18 ianuarie 2019. După data de 3 decembrie 2018 laboratoarele vor începe lunea și se vor termina vinerea. Primul [[:​iocla:​laboratoare:​laborator-10|laborator 10: Gestiunea bufferelor. Buffer overflow]] are loc luni, 3 decembrie 2018. Programul cursurilor nu este afectat.
  
   * Calendar ID: 76kn0kdh388q9mr80hrjon4rco%40group.calendar.google.com   * Calendar ID: 76kn0kdh388q9mr80hrjon4rco%40group.calendar.google.com
iocla/calendar.txt · Last modified: 2018/11/24 16:23 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0