Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

eim:tutoriale:quizz [2017/02/22 19:49]
dragos.niculescu
eim:tutoriale:quizz [2018/02/18 21:26] (current)
dragos.niculescu
Line 29: Line 29:
        * Timp disponibil e numărul de minute de lucru pe un bilet, de când studentul dă click și vede întrebările        * Timp disponibil e numărul de minute de lucru pe un bilet, de când studentul dă click și vede întrebările
        * atenție, daca o întrebare e neclară si trebuie modificată,​ trebuie mers în lista de întrebări (secțiunea precedentă)        * atenție, daca o întrebare e neclară si trebuie modificată,​ trebuie mers în lista de întrebări (secțiunea precedentă)
-  * Acești parametri trebuie setați la crearea testului ​(Dragoș + ?)+  * Acești parametri trebuie setați la crearea testului:
        * Data show - când devin scorurile vizibile pentru studenți ​        * Data show - când devin scorurile vizibile pentru studenți ​
        * Timp disponibil[minute],​ de exemplu 3 minute/3 întrebări        * Timp disponibil[minute],​ de exemplu 3 minute/3 întrebări
Line 47: Line 47:
               * Cu butonul '​Vizualizează întrebări'​ se poate verifica generarea corespunzătoare ​               * Cu butonul '​Vizualizează întrebări'​ se poate verifica generarea corespunzătoare ​
               * {{:​eim:​tutoriale:​quizz:​quizz_viz_intrebari.png?​direct&​300|}}               * {{:​eim:​tutoriale:​quizz:​quizz_viz_intrebari.png?​direct&​300|}}
-              * puteți crea un user de test dacă considerați necesar+              * puteți crea un user de test dacă considerați necesar, dar atenție, adresa de email este cheie primară, deci nu puteți folosi aceeași adresă pentru două conturi separate ​
               * pentru admin: ​               * pentru admin: ​
                   * meniul global de rezultate este ușor diferit față de student                   * meniul global de rezultate este ușor diferit față de student
eim/tutoriale/quizz.txt · Last modified: 2018/02/18 21:26 by dragos.niculescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0